Września

ul. Piastów 16, 62-300 Września

Rejestracja tel. +48 61 437 99 99

Słupca

ul. Warszawska 16, 62-400 Słupca

Rejestracja tel. +48 63 277 17 77

Godziny odwiedzin

Bliskich, przebywających w naszym Oddziale Zabiegowym mogą Państwo odwiedzać:
• codziennie w godz. 11.00 – 19.00
• w pozostałych godzinach za zgodą Kierownika podmiotu leczniczego

Cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00 – 6.00

Amika Konsorcjum Medyczne Spółka z o.o.
ul. Piastów 16, 62-300 Września

NIP: 7891504874, REGON: 639651085

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000224683.
Wysokość kapitału zakładowego: 450.000,00 zł