Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanych na zasadach komercyjnych

 

Nazwa usługi / badania Cena
11- dezoksykortykosteron (K49) - Krew żylna, surowica 851,00 zł
17 - OH progesteron (L79) - Krew żylna, surowica 46,00 zł
ACTH - hormon adrenokortykotropowy (L63) - Krew żylna, osocze (EDTA) 46,00 zł
HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B) (V42) - Krew żylna, surowica 40,00 zł
HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) - Krew żylna, surowica 40,00 zł
HIV - wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24) (F91) - Krew żylna, surowica 40,00 zł
Albumina w surowicy (I09) - Krew żylna, surowica 23,00 zł
Albumina w PMR (I09) - PMR 12,00 zł
P/c odpornościowe - test przesiewowy  (E05) - Krew pełna 40,00 zł
Fosfataza alkaliczna (ALP) (L11) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Badanie kału w kierunku ameby - Kał 57,00 zł
Amylaza w surowicy (I25) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Amylaza w moczu (I25) - Mocz 12,00 zł
Amylaza trzustkowa w surowicy (I27) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
P/c przeciw jądrowe ANA, test immunoblot - Krew żylna, surowica 173,00 zł
P/c ANA panel ENA - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Androstendion (I31) - Krew żylna, surowica 40,00 zł
P/c antyfosfolipidowe klasy IgM i IgG (N89) - Krew żylna, surowica 173,00 zł
Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) (G11) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 12,00 zł
ASO (test ilościowy) (U75) - Krew żylna, surowica 23,00 zł
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
P/c antytyreoglobulinowe (ATG) (O18) - Krew żylna, surowica 46,00 zł
B-HCG Gonadotropina kosmówkowa (L47) - Krew żylna, surowica 52,00 zł
Białko w moczu (A07) - Mocz 12,00 zł
Białko S (G07) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 115,00 zł
Bilirubina całkowita (I89) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Borelioza - p/c IgG (S21) - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Borelioza - p/c IgM (S25) - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot (S23) - Krew żylna, surowica 150,00 zł
Borelioza - p/c IgM met. Western-Blot (S27) - Krew żylna, surowica 150,00 zł
Badanie 8 mutacji w genie BRCA1 najczęstszych w populacji polskiej oraz innych mutacji rzadkich (około 150) występujących w eksonach 2, 5, 20 oraz we fragmencie eksonu 11 genu BRCA1 - Krew żylna pełna (EDTA) 805,00 zł
Badanie najczęstszej mutacji (617delT) w genie BRCA2 oraz około 150 mutacji rzadkich - Krew żylna pełna (EDTA) 460,00 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) (E19) - Krew pełna 29,00 zł
Wapń całkowity w surowicy (O77) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Wapń zjonizowany (O75) - Osocze heparynowe 29,00 zł
CA 125 (I41) - Krew żylna, surowica 46,00 zł
CA 15-3 (I43) - Krew żylna, surowica 46,00 zł
CA 19-9 (I45) - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Wapń w moczu - Mocz 12,00 zł
Antygen karcinoembrionalny (CEA) (I53) - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Cholesterol całkowity (I99) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Cholinoesteraza (K93) - Krew żylna, surowica 35,00 zł
Kinaza kreatynowa (CK) (M18) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Chlorki w surowicy (I97) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej (I97) - Dobowa zbiórka moczu 12,00 zł
Chlorki w moczu (I97) - Mocz 12,00 zł
CMV - wirus cytomegalii p/c IgG (F19) - Krew żylna, surowica 52,00 zł
CMV - wirus cytomegalii p/c IgM (F23) - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe (I81) - Krew żylna, surowica 23,00 zł
D-dimery (G49) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 57,00 zł
Dehydroepiandrosteron (DHEA) (K25) - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) (K27) - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Estradiol (E2) (K99) - Krew żylna, surowica 29,00 zł
Eozynofilia (C55) - Wymaz z nosa 23,00 zł
Żelazo w surowicy (O95) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Ferrytyna (L05) - Krew żylna, surowica 35,00 zł
Fibrynogen (G53) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 23,00 zł
Folikulotropina (FSH) (L65) - Krew żylna, surowica 35,00 zł
Wolna trijodotyronina (FT3) (O55) - Krew żylna, surowica 35,00 zł
Wolna tyroksyna (FT4) (O69) - Krew żylna, surowica 35,00 zł
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) (L31) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Glukoza (L43) - Osocze na fluorek 12,00 zł
Glukoza (L43) (Po 1h po 75g glukozy) - Po 1h po 75g glukozy 12,00 zł
Glukoza (L43) (Po 2h po 75g glukozy) - Po 2h po 75g glukozy 12,00 zł
Glukoza w dobowej zbiórce moczu (A15) - Dobowa zbiórka moczu 12,00 zł
Glukoza w moczu (A15) - Mocz 12,00 zł
Grupa krwi, Rh (E65) - Krew pełna 46,00 zł
Hemoglobina glikowana (HbA1c) (L55) - Krew żylna pełna (EDTA) 23,00 zł
HBs - antygen HBs (WZW typu B) (V39) - Krew żylna, surowica 29,00 zł
HBs antygen - test potwierdzenia (WZW typu B) (V41) - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Cholesterol HDL w surowicy (K01) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Ludzkie białko z komórek nabłonkowych najądrza (I52) - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Helicobacter pylori - p/c IgA (U07) - Krew żylna, surowica 138,00 zł
Helicobacter pylori - p/c IgG (U12) - Krew żylna, surowica 138,00 zł
Helicobacter pylori w kale - antygen (U15) - Kał 46,00 zł
Hormon wzrostu (hGH) (L71) - Krew żylna, surowica 35,00 zł
Homocysteina (L62) - Krew żylna, osocze (EDTA) 69,00 zł
Wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa HPV - Wymaz 288,00 zł
Wykrywanie DNA 14 typów wysokoonkogennych typów wirusa HPV wraz genotypowaniem - Wymaz 288,00 zł
HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgG (F64) - Krew żylna, surowica 115,00 zł
HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgM (F65) - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Immunoglobulina Ig A w surowicy (L85) - Krew żylna, surowica 23,00 zł
Immunoglobulina Ig E (całk.) w surowicy (L89) - Krew żylna, surowica 23,00 zł
Immunoglobulina Ig G w surowicy (L93) - Krew żylna, surowica 23,00 zł
Immunoglobulina Ig M w surowicy (L95) - Krew żylna, surowica 23,00 zł
Insulina (L97) - Krew żylna, surowica 35,00 zł
Potas w surowicy (N45) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych (A23) - Kał 23,00 zł
Kalprotektyna w kale (ilościowo) - Kał 173,00 zł
Bad. kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) (A21) - Kał 23,00 zł
Wpis grupy do krew karty - Krew pełna 57,00 zł
Glukoza z palca - Osocze na fluorek 12,00 zł
Potas w moczu - Mocz 12,00 zł
Kortyzol (M31) - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Kreatynina w surowicy (M37) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej (M37) - Dobowa zbiórka moczu 12,00 zł
Kreatynina w moczu (M37) - Mocz 12,00 zł
Wykryw. krwi utaj. w kale (met. immunochemiczną) (A17) 1 - Kał 23,00 zł
Wykryw. krwi utaj. w kale (met. immunochemiczną) (A17) 2 - Kał 2 23,00 zł
Wykryw. krwi utaj. w kale (met. immunochemiczną) (A17) 3 - Kał 3 23,00 zł
Krztusiec - p/c IgG (Bordetella pertussis) (S07) - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Krztusiec - p/c IgM (Bordetella pertussis) (S09) - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Kwas foliowy (M41) - Krew żylna, surowica 35,00 zł
Lamblie w kale (Giardia Lamblia antygen)(X13) - Kał 23,00 zł
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) (K33) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony (K03) - Krew żylna, surowica 35,00 zł
Cholesterol LDL - wyliczany (K03) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Luteotropina (LH) (L67) - Krew żylna, surowica 35,00 zł
Lipaza (M67) - Krew żylna, surowica 23,00 zł
Lipidogram - Krew żylna, surowica 50,00 zł
Elektroforeza lipoprotein - Krew żylna, surowica 138,00 zł
Magnez w surowicy (M87) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Magnez w moczu ze zbiórki dobowej (M87) - Dobowa zbiórka moczu 12,00 zł
Magnez w moczu - Mocz 12,00 zł
Badanie ogólne moczu (A01) - Mocz 12,00 zł
Morfologia (C55) - Krew żylna pełna (EDTA) 12,00 zł
Sód w surowicy (O35) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Sód w moczu ze zbiórki dobowej (O35) - Dobowa zbiórka moczu 12,00 zł
Sód w moczu - Mocz 12,00 zł
Odczyn Biernackiego (C59) - Krew żylna pełna (EDTA) 10,00 zł
Owsiki w wymazie okołoodbytniczym (A21) - Wymaz 17,00 zł
Fosfor nieorganiczny w surowicy (L23) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Posiew z dróg moczowo-płciowych-beztlenowo (91.821/831) - Wymaz z pochwy 57,00 zł
Ołów w moczu (P71) - Mocz 46,00 zł
Posiew nasienia tlenowo - Nasienie na posiew 57,00 zł
Posiew ze zmian skórnych-beztlenowo (91.821/831) - Wymaz ze zmiany skórnej 57,00 zł
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (aCCP) (N66) - Krew żylna, surowica 103,00 zł
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (tTG IgA) - Krew żylna, surowica 81,00 zł
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG (tTG IgG) - Krew żylna, surowica 81,00 zł
Posiew w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) (78) - Wymaz z pochwy 40,00 zł
Płytki krwi - liczba (ICD - C65) (C66) - Krew na cytrynian 12,00 zł
Panel alergenów atopowych - 20 alergenów metodą Polycheck (L91) - Krew żylna, surowica 230,00 zł
Panel alergenów pediatrycznych -20 alergenów metodą Polycheck (L91) - Krew żylna, surowica 230,00 zł
Panel alergenów wziewnych III - 10 alergenów metodą Polycheck (L91) - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Progesteron (N55) - Krew żylna, surowica 35,00 zł
Prolaktyna (PRL) (N59) - Krew żylna, surowica 35,00 zł
Prolaktyna (PRL) (N59) - po metoclopramidzie po 1h 35,00 zł
Prolaktyna (PRL) (N59) - po metoclopramidzie po 2h 35,00 zł
Czas protrombinowy (PT), INR/ (G21) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 12,00 zł
Parathormon PTH (N29) - Krew żylna, surowica 40,00 zł
Oznaczanie odsetka retikulocytów (C69) - Krew żylna pełna (EDTA) 12,00 zł
Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość (K21) - Krew żylna, surowica 23,00 zł
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi (C32) - Krew żylna pełna (EDTA) 23,00 zł
Rubella (różyczka) - p/c IgG (V21) - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Rubella (różyczka) - p/c IgM (V24) - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Testosteron (O41) - Krew żylna, surowica 35,00 zł
Test ROMA - Krew żylna, surowica 138,00 zł
Triglicerydy (O49) - Trójglicerydy, TG - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) (O93) - Krew żylna, surowica 23,00 zł
Tocoxara IgG awidność - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Toxoplazma gondi - p/c IgG (X41) - Krew żylna, surowica 40,00 zł
Toxoplasma gondii – test potwierdzenia (IIF) IgG + IgA + IgM  - Krew żylna, surowica 265,00 zł
Toxoplazma gondi - p/c IgM (X45) - Krew żylna, surowica 40,00 zł
Toxocara canis IgG (X33) - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Białko całkowite (I77) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Białko w dobowej zbiórce moczu (A07) - Dobowa zbiórka moczu 12,00 zł
PSA całkowity (I61) - Krew żylna, surowica 40,00 zł
P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) (O15) - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Transferyna (O43) - Krew żylna, surowica 35,00 zł
Troponina I - HS (wysokiej czułości)
 - Krew żylna, surowica
75,00 zł
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69) - Krew żylna, surowica 29,00 zł
Tyreoglobulina (O65) - Krew żylna, surowica 46,00 zł
UIBC - utajona zdolność wiązania żelaza - Krew żylna, surowica 17,00 zł
Mocznik (N13) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej (N13) - Dobowa zbiórka moczu 12,00 zł
Mocznik w moczu - Mocz 12,00 zł
Kwas moczowy w surowicy (M45) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej (M45) - Dobowa zbiórka moczu 12,00 zł
Kwas moczowy w moczu - Mocz 12,00 zł
Kwas walproinowy (T59) - Depakima - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Witamina A (retinol) w surowicy (O81) - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Witamina B12 (O83) - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Witamina 25(OH)D Total (O91) - Witamina D3 - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Witamina E - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Test kiłowy - przesiewowy (WR) - Krew żylna, surowica 12,00 zł
FoodProfil Skrininng - badanie wstępne, test przesiewowy - Krew żylna, surowica 92,00 zł
FoodProfil 44 IgG4 - Krew żylna, surowica 747,00 zł
FoodProfil 44 IgG - Krew żylna, surowica 747,00 zł
FoodProfil 88 IgG4 - Krew żylna, surowica 1 495,00 zł
FoodProfil 88 IgG - Krew żylna, surowica 1 495,00 zł
PAKIET Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma sp. metodą Real Time-PCR. - Wymaz 345,00 zł
17 - ketosterydy w DZM (M17) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 230,00 zł
17 - hydroksysterydy w DZM (L73) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 230,00 zł
17 - hydroksypregnenolon (L81) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 494,00 zł
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM (M39) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 92,00 zł
5 - Nukleotydaza (N23) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 828,00 zł
Stężenie 6-Tioguaniny w krwinkach czerwonych - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 345,00 zł
8-hydroksy-2-deoksyguanozyna - Mocz - Mocz 345,00 zł
Alfa-1-mikroglobulina w moczu - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 81,00 zł
Alfa-2-antyplazmina (aktywność) (G01) - Osocze na cytrynian - Osocze na cytrynian 138,00 zł
Alfa-2-makroglobulina w DZM (M91) - Mocz - Mocz 81,00 zł
Alfa-2-makroglobulina w płynie mózgowo-rdzeniowym (M91) - PMR - PMR 103,00 zł
Alfa-2-makroglobulina w surowicy (M91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
P/c przeciw aktynie - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
P/c przeciw SM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Hu) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 173,00 zł
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ma) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 173,00 zł
P/c przeciw amfifizynie - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Amyloid A w surowicy - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
Atypowe p/c przeciwko cytoplazmie neutrofili - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ri) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 173,00 zł
P/c antyrybosomalne - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
Monitorowanie terapii lekami: leki antyarytmiczne, LC-MS/MSa - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 311,00 zł
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Yo) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
Enzym konwertujący angiotensyny (ACE) (K89) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Acebutolol - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
P/c przeciw centromerom - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 173,00 zł
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) (L15) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP) (L16) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 23,00 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP) (L17) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 23,00 zł
Campylobacter - p/c IgA (S53) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
Campylobacter - p/c IgG (S51) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
P/c przeciw CV2 (CRMP5) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Monitorowanie stężenia leku Adalimumab - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 448,00 zł
P/c przeciwko adalimumabowi - Krew żylna, osocze (cytrynian) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 345,00 zł
Metaloproteinaza ADAMTS-13 (aktywność) - Krew żylna, osocze (cytrynian) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 288,00 zł
Liczba Addisa - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 46,00 zł
Adenowirus-DNA -jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 518,00 zł
Monitorowanie terapii lekami: antydepresanty-1, LC-MS/MS - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 471,00 zł
Monitorowanie terapii lekami: antydepresanty-2, LC-MS/MS - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 471,00 zł
Adenowirus-DNA -ilościowo (Oznaczanie DNA metodą Real Time PCR) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 334,00 zł
Glukuronian 3 alfa androstanediolu (3-alfa-diol-G, ADG) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 195,00 zł
Hormon antydiuretyczny (ADH, wazopresyna) (O79) - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 207,00 zł
Alergodip – panel pokarmowy (dorsz, jajko kurze, mleko krowie, orzeszki ziemne, kukurydza, soja, mąka żytnia, pomarańcza, pomidor) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
Alergodip – panel wziewny (roztocza kurzu domowego (D.pteronyssinus), pleśnie (Alternaria tenuis), nabłonek kota, nabłonek psa, babka lancetowata, bylica pospolita, brzoza, żyto, 6 traw – mieszanka) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
Adrenalina w DZM (I05) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 138,00 zł
Adrenalina w osoczu (Epinefryna) (I05) - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 138,00 zł
P/c przeciw błonie podstawnej nabłonka - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
EBV - wirus Epsteina Barr antygen jądrowy p/c IgG (mononukleoza) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 126,00 zł
P/c przeciw komórkom śródbłonka naczyń (AECA) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M, IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 345,00 zł
P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig G - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
Alfa - fetoproteina (AFP) (L07) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
P/c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (anty-GBM) (N67) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
P/c przeciw gliadynie i transglutaminazie tkankowej w klasach IgA i IgG - Kał - Kał 276,00 zł
P/c przeciw deamidowanym peptydom gliadyny Ig A (N83) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 138,00 zł
P/c przeciw deamidowanym peptydom gliadyny Ig G (N81) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 138,00 zł
Grypy A i B oraz A/H1N1 -RNA - jakościowo (Wykrywanie RNA i różnicowanie wirusa grypy A i B oraz podtypowanie wirusa w kierunku A/H1N1 metodą Real Time-PCR) - Wymaz - Wymaz 265,00 zł
Grypa - poziom p/c w kierunku 3 szczepów wirusa grypy typu/podtypu A(H1N1), A(H3N2) i B - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
HAV - p/c przeciw HAV total (WZW typu A) (V27) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
HAV - p/c przeciw HAV IgM (WZW typu A) (V28) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
HBc - p/c przeciw HBc IgM (WZW typu B) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
HBc - p/c przeciw HBc total (WZW typu B) (V31) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
HBe - p/c przeciw HBe (WZW typu B) (V38) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
P/c przeciw histonom (AHA) (N85) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
P/c przeciw nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
P/c antykardiolipinowe klasy IgA (N89) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
P/c antykardiolipinowe klasy IgG (N89) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
P/c antykardiolipinowe klasy IgM (N89) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Aktywność reninowa osocza - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 230,00 zł
Glin (P39) - Krew żylna, pełna – neutralna probówka - Krew żylna, pełna – neutralna probówka 138,00 zł
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM (M51) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 230,00 zł
P/c przeciw Giardia lamblia IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
P/c przeciw Giardia lamblia IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Glin w dializacie (P39) - Płyn dializacyjny - Płyn dializacyjny 138,00 zł
Aldolaza (I13) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 35,00 zł
Aldosteron (I15) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
FoodProfil 280 IgG/IgG4 - Krew żylna, surowica 2 185,00 zł
FoodProfil 45 IgG - Krew żylna, surowica 690,00 zł
FoodProfil 88 IgG/IgG4 - Krew żylna, surowica 1 380,00 zł
P/ciała Ascaris lumbricoides (Glista ludzka) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Alkaloidy tropanowe - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
Glin w moczu (P39) - Mocz - Mocz 138,00 zł
Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna (L13) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
ALP izoenzym łożyskowy - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
Alprazolam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
P/c przeciw mitochondrialne (AMA) (O05) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
P/c przeciw mitochondrialne AMA-ETI (O05) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
P/c przeciw  glikoproteinie związanej z mieliną (MAG) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 288,00 zł
P/c przeciw mitochondrialne AMA-M2 (O05) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
P/c przeciw mitochondrialne podklasy M2, M4, M9 - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
Amfetamina w moczu test półilościowy - Mocz - Mocz 35,00 zł
Amfetamina - test narkotyczny w moczu (P07) - Mocz - Mocz 23,00 zł
Anty-Mullerian hormon (AMH) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 276,00 zł
Profil aminokwasów - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 230,00 zł
Amiodaron (T03) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
Amisulpryd - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Amitryptylina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Amoniak (I23) - Osocze na amoniak - Osocze na amoniak 46,00 zł
P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano) (O21) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
Profil Myositis ( Profil zapalenia mięśni) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 195,00 zł
Anaplazmoza (zakażenie Anaplasma phagocytophilum) – p/c IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Anaplazmoza (zakażenie Anaplasma phagocytophilum) - p/c IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Alfa - 1 - antytrypsyna w kale - Kał - Kał 103,00 zł
Alfa - 1 antytrypsyna genotyp - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 322,00 zł
Alfa 1 - antytrypsyna (I65) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 81,00 zł
P/c przeciw jajnikowe - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
P/c przeciw błonie podstawnej pęcherzyków płucnych - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
P/c przeciw PM-1 - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
Apolipoproteina A1 (APO A1) (I71) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 81,00 zł
Apolipoproteina A2 (APO A2) (I73) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Apolipoproteina B (APO B) (I67) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
APOE - Genotypowanie genu apolipoproteiny E (gen APOE) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 816,00 zł
P/c przeciw kompleksom fosfatydyloseryna /protrombina (aPS/PT) IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
P/c przeciw kompleksom fosfatydyloseryna /protrombina (aPS/PT) IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
P/c przeciw akwaporynie 4 - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 311,00 zł
Arabinitol - Mocz - Mocz 207,00 zł
Arsen w moczu - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
Arylosulfataza A - Mocz - Mocz 115,00 zł
Arypiprazol - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
P/c przeciw sarkolemie - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
P/c przeciw drożdżom piekarskim (Saccharomyces cerevisiae, ASCA) (pakiet ASCA w klasie: IgA i IgG) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
P/c przeciw  Scl - 70 - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 126,00 zł
P/c przeciw Sm/RNP (Ribosomal RNP) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 81,00 zł
Aspergillus fumigatus (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR) - Wymaz - Wymaz 288,00 zł
Aspergillus - antygen (W01) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 311,00 zł
P/c przeciw SS-A/Ro - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Atomoksetyna - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) (O09) (Krew żylna, surowica) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Antytrombina III (aktywność) (G03) - Krew żylna, osocze (cytrynian) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 57,00 zł
Złoto w surowicy - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
Staphylococcus aureus - jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time - PCR) - Wymaz - Wymaz 218,00 zł
Aktywność anty-Xa (monitorowanie leczenia heparyną) - Osocze na cytrynian - Osocze na cytrynian 126,00 zł
AZF  - Badanie mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y (badanie 6 loci) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 1 380,00 zł
Akrylan (B1) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Wełna owcza przetworzona (B20) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Wełna owcza nieprzetworzona (B21) - IgE swoiste - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Pył ze słomy (B23) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Terylen (B25) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 173,00 zł
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 138,00 zł
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 138,00 zł
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG - IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 173,00 zł
Beta-2-mikroglobulina (M92) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Beta-2-mikroglobulina w moczu (M92) - Mocz - Mocz 103,00 zł
Beta-2-mikroglobulina w płynie mózgowo-rdzeniowym (M92) - PMR - PMR 103,00 zł
Pył z młockarni (B4) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Pył z siana (B7) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
P/c przeciw Babesia divergens (w klasie IgG) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 230,00 zł
Babesia microti – p/c IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 311,00 zł
Babesia microti – p/c IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 311,00 zł
P/c przeciw Babesia sp. (B. microti, B. equi i B. bovis) IgG i IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 805,00 zł
Baklofen - Mocz - Mocz 207,00 zł
Bar w moczu - Mocz - Mocz 161,00 zł
Beta amyloid w PMR - PMR - PMR 207,00 zł
Barbiturany w surowicy (P13) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Barbiturany w moczu (P13) - Mocz - Mocz 46,00 zł
Bar we krwi - Krew żylna, pełna – neutralna probówka - Krew żylna, pełna – neutralna probówka 161,00 zł
Białko Bence-Jonesa met. jakościową - Mocz - Mocz 92,00 zł
Beta- defensyny - Kał - Kał 195,00 zł
Beryl - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
Benzodiazepiny w surowicy - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Benzodiazepiny w moczu (P79) - Mocz - Mocz 46,00 zł
Monitorowanie terapii lekami: benzodiazepiny, LC-MS/MS - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 471,00 zł
Białko C (G05) - Krew żylna, osocze (cytrynian) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 81,00 zł
APC - oporność na aktywne białko C - Osocze na cytrynian - Osocze na cytrynian 161,00 zł
Bilirubina bezpośrednia w surowicy (I87) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Bilirubina pośrednia w surowicy (I91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Bilans tłuszczowy w kale - Kał - Kał 184,00 zł
Bizmut w moczu - Mocz - Mocz 161,00 zł
Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 345,00 zł
Bizmut we krwi - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 161,00 zł
Biomarkery konsumpcji alkoholu-1, LC-MS/MS - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 311,00 zł
Biomarkery konsumpcji alkoholu-2, LC-MS/MS - Włosy - Włosy 862,00 zł
Biomarkery konsumpcji alkoholu-3, GC/MS - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 334,00 zł
Biomarkery konsumpcji alkoholu-4, HPLC - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 241,00 zł
Beta-karoten (M13) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 218,00 zł
BK wirus-DNA -jakościowo (Wykrywanie DNA wirusa metodą Real Time-PCR) - Mocz - Mocz 218,00 zł
BK wirus-DNA -ilościowo (Oznaczanie DNA wirusa metodą Real Time-PCR) - Mocz - Mocz 334,00 zł
Błonnica - p/c IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
BLOT MYOSITIS - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Peptyd Natriuretyczny Typu B (N34) - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 195,00 zł
Bokawirus- jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time - PCR) - Wymaz - Wymaz 218,00 zł
Borelioza p/c IgG w PMR (S21) - PMR - PMR 69,00 zł
BORRELIA BUGDORFERI DNA - BADANIE KLESZCZA - Kleszcz - Kleszcz 265,00 zł
Borelioza p/c IgM w PMR (S25) - PMR - PMR 69,00 zł
Borrelia burgdorferi DNA - jakościowo (Wykrywanie DNA Borelia burgdorferi met. PCR) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 379,00 zł
Borelioza p/c IgG w PMR met. Western-Blot - PMR - PMR 218,00 zł
Borelioza p/c IgM w PMR met. Western-Blot - PMR - PMR 218,00 zł
Bromazepam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Brom w surowicy - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 150,00 zł
Brucella p/c Ig A (S39) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 150,00 zł
Brucella p/c Ig G - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 150,00 zł
Brucella p/c Ig M (S43) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 195,00 zł
Brucelloza - odczyn aglutynacyjny Wrighta - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Brucelloza - odczyn wiązania dopełniacza (OWD) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 138,00 zł
Współczynnik  BUP/NBUP, LC-MS/MS - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 241,00 zł
C1 inhibitor (aktywność) (L96) - Osocze na cytrynian - Osocze na cytrynian 195,00 zł
Penicylina G (C-1) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 379,00 zł
C1q - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 230,00 zł
Penicylina V (C2) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 379,00 zł
C3 składnik dopełniacza (K75) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
C3 – czynnik nefrytyczny - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
C4 składnik dopełniacza (K77) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Ampicylina (C5) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Kwas acetylosalicylowy (C51) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Amoxycylina (C-6) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Gentamycyna(C60) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Artikaina (C68) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Test C6 Lyme (IgG i IgM łącznie) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 345,00 zł
Insulina wieprzowa (C70) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Insulina ludzka (C73) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Ibuprofen (C78) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Diclofenac(C79) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Lidokaina (C82) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Paracetamol (C85) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Mepiwakaina (C88) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Neomycyna C95) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
CA - 50 - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
CA 72-4 (I49) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 126,00 zł
Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej (O77) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 12,00 zł
Campylobacter jejuni-DNA (Wykrywanie DNA metodą Real Time - PCR) - Kał - Kał 656,00 zł
P/c przeciw proteinazie 3 (c-ANCA, PR-3) (N69) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Candida - antygen (W17) - PMR - PMR 195,00 zł
Pakiet: Candida albicans, C. glabrata, C. krusei (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR) - Wymaz - Wymaz 207,00 zł
P/c przeciw Candida albicans klasy IgA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 230,00 zł
P/c przeciw Candida albicans klasy IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 230,00 zł
P/c przeciw Candida albicans klasy IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 218,00 zł
Candida albicans DNA - jakościowo (Wykrywanie DNA Candida albicans met. PCR) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 311,00 zł
CCR5 - Wykrywanie mutacji w genie CCR5 metodą PCR - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 518,00 zł
Kadm we krwi (P43) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 173,00 zł
Ocena odsetka komórek CD3- CD57+ - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 173,00 zł
Limfocyty CD4 i CD8 - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 483,00 zł
CD59 erytrocytów - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 506,00 zł
Kadm w moczu (P43) - Mocz - Mocz 161,00 zł
Desialowane izoformy transferyny CDT - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
Ceruloplazmina (I95) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
CFTR - Badanie 290 mutacji w genie CFTR, w tym 8 najczęsciej identyfikowanych w niepłodnosci męskiej - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 851,00 zł
Całkowita aktywność dopełniacza CH50 - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 276,00 zł
Chlodiazepoksyd - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
P/c przeciw Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci – IgA – test potwierdzenia (Western Blot) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 391,00 zł
P/c przeciw Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci – IgG – test potwierdzenia (Western Blot)  - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 391,00 zł
P/c przeciw Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci – IgM – test potwierdzenia (Western Blot) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 391,00 zł
Chlorprotexen - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 126,00 zł
Chlorprotiksen - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Chlamydia pneumoniae - p/c IgA (S63) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Chlamydia pneumoniae antygen - z wymazu (S59) - Wymaz z gardła - Wymaz z gardła 138,00 zł
Chlamydia pneumoniae - p/c IgG (S67) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
P/c przeciw chlamydii psittaci IgA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 322,00 zł
P/c przeciw chlamydii psittaci IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 322,00 zł
P/c przeciw chlamydii psittaci IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 322,00 zł
Chlamydia pneumoniae - p/c IgM (S65) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Chlamydia trachomatis - p/c IgA (S71) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu met. IIFT (S69) - Wymaz z cewki moczowej - Wymaz z cewki moczowej 126,00 zł
Chlamydia trachomatis - p/c IgG (S73) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Chlamydia trachomatis - p/c IgM (S75) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Pakiet: Chlamydophila pneumoniae/ Mycoplasma pneumoniae (Wykrywanie DNA metodą multipleks Real Time-PCR) - Wymaz - Wymaz 173,00 zł
Citalopram - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn. (M19) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 35,00 zł
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) masa (M19) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Wykrywanie DNA Clostridium difficile metodą Real Time - PCR, jakościowo - kał 218,00 zł
Chlorki w płynie z jam ciała (I97) - PJC - PJC 12,00 zł
Chlorki w PMR (I97) - Płyn mózgowo-rdzeniowy - Płyn mózgowo-rdzeniowy 12,00 zł
CMV - wirus cytomegalii awidność p/c IgG (F22) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 81,00 zł
CMV-DNA -jakościowo (Wykrywanie DNA wirusa CMV metodą Real Time-PCR) - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 207,00 zł
Cytomegalia p/c IgG w PMR (F19) - PMR - PMR 195,00 zł
CMV-DNA -ilościowo (Oznaczanie DNA wirusa metodą Real Time-PCR) - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 402,00 zł
Kobalt we krwi (M25) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 161,00 zł
Escherichia coli-DNA -jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time -PCR) - PMR - PMR 184,00 zł
Kobalt w moczu (M25) - Mocz - Mocz 161,00 zł
Coronavirus -jakościowo (Wykrywanie RNA wirusa metodą Real Time - PCR) - Wymaz - Wymaz 230,00 zł
P/c przeciw wirusom Coxsackie (metoda neutralizacji) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
P/c przeciw Coxiella burnetii (gorączka Q) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 471,00 zł
P/c przeciw Coxsackie w klasie IgA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 126,00 zł
P/c przeciw Coxsackie w klasie IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 126,00 zł
P/c przeciw Coxsackie w klasie IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 195,00 zł
P/c przeciw wirusom Coxsackie IgG w PMR (V71) - PMR - PMR 126,00 zł
C - peptyd (N33) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 35,00 zł
Chrom w moczu (P19) - Mocz - Mocz 161,00 zł
Beta - Cross Laps - marker resorpcji kostnej - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 150,00 zł
Cryptosporidium parvum  (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR) - Kał - Kał 690,00 zł
Białko C-reaktywne CRP-hs (wysokiej czułości) (I81) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 23,00 zł
Chrom we krwi (P19) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 161,00 zł
Cryptococcus neoformans antygen (W31) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 265,00 zł
Miedź w surowicy (G68) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Miedź w dobowej zbiórce moczu (G68) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 81,00 zł
Miedź w moczu (G68) - Mocz - Mocz 81,00 zł
Cyfra 21-1 (I51) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Cyklosporyna A met. LC-MS/MS - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 241,00 zł
Cyklosporyna (T11) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 230,00 zł
Protoporfiryna cynkowa (N60) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 138,00 zł
Cystatyna C (K16) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Cystyna (K19) - Mocz - Mocz 126,00 zł
Cytryniany - Mocz - Mocz 195,00 zł
Cytryniany w DZM - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 195,00 zł
Cytryniany w nasieniu - Nasienie - Nasienie 115,00 zł
Czynnik II (G26) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 241,00 zł
Czynnik IX (G28) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 207,00 zł
Czynnik V (G29) - Osocze na cytrynian - Osocze na cytrynian 195,00 zł
Czynnik VII (G31) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 126,00 zł
CZYNNIK VIII - Krew żylna, osocze (cytrynian) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 115,00 zł
Czynnik X (G37) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 184,00 zł
Czynnik XI (G39) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 207,00 zł
Czynnik XII (G41) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 195,00 zł
Czynnik XIII (G43) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 368,00 zł
Roztocze kurzu domowego (D1) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Roztocze mączne (D2) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
NDer p 1 Roztocze kurzu domowego (D-202) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RDer p 2 Roztocze kurzu domowego (D-203) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RDer p 10 Roztocze kurzu domowego, tropomiozyna (D-205) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Acarus siro (D70) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Lepidoglyphus destructor (D71) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Tyrophagus putrescientiae (D72) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Debutylodronedaron - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Deetyloamiodaron - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Nużeniec ludzki (ocena mikroskopowa) - Rzęsa - Rzęsa 35,00 zł
Demoksepam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Wirus Dengi przeciwciała klasy IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 173,00 zł
Wirus Dengi przeciwciała klasy IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 173,00 zł
Dezypramina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
P/c przeciw DFS70 - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 218,00 zł
Dihydrotestosteron (DHT) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Diaminooksydazy (surowica) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 265,00 zł
Diazepam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Digoksyna (T17) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Dopalacze (SPICE/K2) - Mocz - Mocz 150,00 zł
N-demetylocitalopram - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Demetylofluoksetyna - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
N-Demetyloolanzapina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
N-demetylosertralina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
O-demetylowenlafaksyna - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
P/c przeciw wirusowi Dobrawa-Belgrad (DOBV) IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 138,00 zł
Doksepina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Dopamina w DZM - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 207,00 zł
Dopamina w osoczu - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 230,00 zł
Dronedaron - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
P/c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) (N75) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Duloksetyna - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Sierść kota (E1) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
RCan f 1 Pies (E-101) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RCan f 2  Pies (E-102) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Naskórek psa (E2) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Pióra kanarka (E201) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
NBos d6 BSA, albumina surowicy bydlęcej (E-204) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Pióra papugi (E213) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
NFel d 2 kot, albumina w surowicy (E-220) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
NCan f 3 Dog Pies, albumina w surowicy (E-221) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
NSus a świnia, albumina w surowicy (E-222) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RCan f 5 ( plus r Can 1,2,3) pies (E-226) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
REqu c 1 koń (E-227) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RFeld d 4 Kot (E-228) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Pierze mieszane (E25) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Sierść konia (E3) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Sierść krowy (E4) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Sierść psa (E5) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Naskórek świnki morskiej (E6) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Odchody gołębia (E7) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Pierze (pióra gęsi) (E70) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Pióra papużki falistej (E78) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Naskórek owcy (E81) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Naskórek królika (E82) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Naskórek chomika (E84) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Pióra kurze (E85) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Pióra kaczki (E86) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Naskórek szczura (E87) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
RFel d 1 Kot (E-94) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Odchody papugi  (E97) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG (mononukleoza) (F53) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza) (F56) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
EBV-DNA -ilościowo  (Oznaczanie DNA wirusa metodą Real Time-PCR) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 402,00 zł
EBV-DNA -jakościowo (Wykrywanie DNA wirusa EBV metodą Real Time-PCR) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Efedryna - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 195,00 zł
Epoksyd karbamazepiny - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Ecstasy (MDMA) - Mocz - Mocz 46,00 zł
Pigułki gwałtu – płynne ekstazy - Mocz - Mocz 311,00 zł
Trzustkowa elastaza 1 w kale (K83) - Kał - Kał 207,00 zł
Trzustkowa elastaza 1 w surowicy (K83) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 173,00 zł
ELF - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 897,00 zł
Elektroforeza hemoglobin - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 241,00 zł
P/c przeciw ENA U1-RNP - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
P/c przeciw endomysium IgA (N79) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
P/c przeciw endomysium IgG (N79) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Entamoeba histolytica  (Wykrywanie DNA) - Kał - Kał 656,00 zł
Enterowirus - p/c IgG (F29) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 138,00 zł
Enterowirus - p/c IgM (F28) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 138,00 zł
Enterovirus-RNA -jakościowo (Wykrywanie RNA wirusa metodą Real Time-PCR) - PMR - PMR 345,00 zł
EPX Eozynofilowe białko X - Kał - Kał 195,00 zł
Erytropoetyna (K91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 126,00 zł
Estazolam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Estron (E1) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
Estriol wolny wE3 (LO1) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Glukuronid etylu w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
Etosuksymid - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Alkohol etylowy (P31) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Ewerolimus - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 241,00 zł
Mieszanka alergenów: E1 sierść kota, E3 sierść konia, E4 sierśc krowy, E5 sierść psa - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Mieszanka alergenów: E1 sierść kota, E5 sierść psa, E6 świnka morska naskórek, E87 chomik naskórek - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Mieszanka alergenów: E3 sierść konia, E4 sierśc krowy, E8 naskórek norki, E82 naskórek królika, E81 naskórek/sierść owcy - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Mieszanka alergenów: E70 pióra gęsi, E86 pióra kaczki - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Gryzonie (EX5) (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Mieszanka alergenów: E215 pióra gołębia, E70 pióra gęsi, E85 pióra kury, E86 pióra kaczki - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Białko jajka (F1) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Ziarno sezamu (F10) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Gryka (F11) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Mleko surowe (F116) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Karp (F119) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Groch (F12) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Grzyby, pieczarki (F127) - Ige swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Orzech ziemny (F13) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Soja (F14) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Fasola (F15) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Cielęcina (F-165) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Orzech leszczyny (F17) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Porzeczka czerwona i czarna (F171) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Mleko krowie (F2) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Migdał (F20) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Orzech pistacjowy (F203) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Pstrąg (F204) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Cytryna (F32) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Grapefruit (F209) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Mięso królika (F213) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Szpinak (F-214) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Papryka  (F218) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Kawa (F221) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Herbata (F222) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Mak (F224) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Krab (F23) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Mleko gotowane UHT (F231) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Ovalbumin (F232) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Ovomucoid (F233) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Morela (F237) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Krewetka (F24) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Czereśnia (F242) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Ogórek (F244) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Jajko całe (F245) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Miód (F247) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Pomidor (F25) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Śliwka (F255) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Orzech włoski (F256) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Winogrona (F259) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Wieprzowina (F26) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Brokuł (F260) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Wołowina  (F27) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Koperek (F277) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Pieprz czarny (F280) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Indyk (F284) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Guma arabska (F297) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Dorsz (F3) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Mleko kozie (F300) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Mandarynka (F-302) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Marchew (F31) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Burak czerwony (F319) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Rak (F320) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Pomarańcza (F33) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Malina (F343) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Ziemniak (F35) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
RAra h 8 PR-10 Orzech ziemny (F-352) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RGly m 4 Soja (F-353) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RBer e 1 Orzech brazylijski (F-354) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RCyp c 1 karp (F-355) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Małż jadalny (F37) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Mąka pszenna (F4) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Tuńczyk (F40) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Łosoś (F41) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
RTri a 19 Pszenica, omega- 5 gliadyna (F-416) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RApi g 1.01 PR-10 Seler (F-417) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RPru p 1 PR-10  Brzoskwinia (F-419) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RPru p 3 LTP  Brzoskwinia (F-420) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RPru p 4 Profilin Brzoskwinia (F-421) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RAra h 1  Orzech ziemny (F-422) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RAra h 2 Orzech ziemny (F-423) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RAra h 3 LTP Orzech ziemny (F-424) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Rcor a 8 LTP Orzech laskowy (F-425) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RGad c 1 dorsz (F-426) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RAra h 9 LTP Orzech ziemny (F-427) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RCor a 1 PR-10 Orzech laskowy (F-428) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RAct d PR-10 Kiwi (F-430) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
NGly m 5 Soja, beta - konglicynina (F-431) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
NGly m 6 Soja , glicynina (F-432) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RTri a 14 Pszenica zwyczajna (F-433) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RCor a 14 Orzech laskowy (F-439) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Truskawka (F44) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
NCor a 9 Orzech laskowy (F-440) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RJug r 1 Orzech włoski (F-441) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RJug r 3 Orzech włoski (F-442) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RAna o 3 Orzech nerkowca (F-443) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Drożdże (F45) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Czosnek świeży (F47) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Cebula (F-48) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Jabłko (F49) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Mąka żytnia (F5) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Czekolada (F52) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Jęczmień (F6) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Por (F66) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Owies (F7) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Żółtko jajka (F75) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Alfa laktoalbumina (F76) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 81,00 zł
Beta laktoglobulina (F77) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Kazeina (F78) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 81,00 zł
Gluten (F79) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Mąka kukurydziana (F8) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Ser cheddar (F81) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Ser pleśniowy (F82) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Kurczak (F83) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Kiwi (F84) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Seler (F85) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Pietruszka (F86) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Baranina (F88) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Musztarda (F89) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Ryż (F9) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Banan (F92) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Kakao (F93) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Gruszka (F94) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Brzoskwinia (F95) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
NGliadyn Pszenica , gliadyna (F-98) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Wolny aldosteron w moczu - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 173,00 zł
P/c przeciw Fasciola hepatica - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 311,00 zł
Wolna podjednostka B-HCG (L46) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 150,00 zł
Warzywa: F12 groch, F31 marchew, F15 fasola, F35 ziemiak - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
P/c przeciwko żółtej febrze IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 230,00 zł
P/c przeciwko żółtej febrze IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 230,00 zł
Felbatam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Fenazepam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Fenobarbital met. HPLC - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Fenol w moczu (metabolity benzenu) (P33) - Mocz - Mocz 103,00 zł
Fenotiazyny (P81) - Mocz - Mocz 92,00 zł
Fenytoina met. HPLC - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Fenytoina (T27) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Czynnik wzrostu fibroblastów FGF-23 - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 483,00 zł
Fibronektyna - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 184,00 zł
Wolny kortyzol w moczu (M33) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 103,00 zł
Flora bakteryna jelit - Kał - Kał 621,00 zł
Flunitrazepam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Fluoksetyna - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
Fluoksetyna - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Flurazepam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Fluwoksamina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Fluor w moczu (P35) - Mocz - Mocz 138,00 zł
PSA wolny (I63) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
P/c przeciw Francisella tularensis - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 414,00 zł
Fruktozamina (L27) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Fruktoza w nasieniu (L25) - Nasienie - Nasienie 92,00 zł
Fruktoza w osoczu (L25) - Osocze na fluorek - Osocze na fluorek 92,00 zł
Fluor w surowicy - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Test kiłowy - potwierdzenia (FTA, FTA-ABS) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 81,00 zł
Białko fosfo-TAU w PMR - PMR - PMR 207,00 zł
Sery: F82 pleśniowe, F150 edamer, F81 chedar, F70 szwajcarski - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Mięso drobiowe: F57 kaczka,  F235 gęś, F83 kurczak, F284 indyk - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Mąki: F7 owies, F5 żyto, F4 pszenica, F8 kukurydza, F11 gryka - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Skorupiaki / ryby: F3 dorsz, F24 krewetka, F41 łosoś, F37 małż jadalny, F40 tuńczyk - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Pokarmy dziecięce: F1 białko jaja, F2 mleko krowie, F3 dorsz atlantycki, F4 mąka pszenna, F13 orzech laskowy, F14 soja - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Warzywa: F25 pomidor, F38 szpinak, F216 kapusta, F218 papryka - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Mięso: F26 wieprzowina, F27 wołowina, F88 baranina/jagnięcina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Tomka wonna (G1) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Żyto/pyłki (G12) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Kosówka wełnista (G13) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Owies/pyłki (G14) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Pszenica (G15) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Cynodon palczasty (trawa) (G2) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
RPhl p 1 Tymotka łąkowa (G-205) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RPhl p 2  Tymotka łąkowa (G-206) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
NPhl p 4 Tymotka łąkowa (G-208) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RPhl p 6 Tymotka łąkowa (G-209) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RPhl p 7 Tymotka łąkowa (G-210 ) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RPhl p 11 Tymotka łąkowa (G-211) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RPhl p 12 Tymotka łąkowa (G-212 ) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RPhl p 1 , r Phl p 5 b Tymotka łąkowa (G-213) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RPhl p 7, rPhl p 12 Tymotka łąkowa (G-214) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RPhl 5b Tymotka łąkowa (G-215) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
NCyn d 1 Trawa bermudzka (G-216) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Kupkówka pospolita (G3) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Kostrzewa łąkowa (G4) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Życica trwała (G5) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Tymotka łąkowa (G6) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Dehydrogenaza glukozo 6 fosforanu - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 541,00 zł
Trzcina pospolita (G7) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Wiechlina łąkowa (G8) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Gabapentyna - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Galaktoza we krwi (L29) - Krew (galoktoza) - Krew (galoktoza) 103,00 zł
Galaktoza w moczu (L29) - Mocz - Mocz 92,00 zł
Gastryna (L33) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
Wykrywanie p/ciał granulocytarnych met. aglutynacji (GAT) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 276,00 zł
Streptococcus agalactiae (GBS) (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR) - Wymaz - Wymaz 506,00 zł
Pyłki zbóż: G12 żyto, G14 owies, G15 pszenica, G18 jęczmień, G20 kukurydza - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Protrombina - Wykrywanie obecności mutacji c. 20210G>A w genie czynnika II krzepnięcia krwi (gen protrombiny) metodą Real Time-PCR - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 265,00 zł
Gentamycyna (T30) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 173,00 zł
Zespół Gilberta - oznaczanie liczby powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1 - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 322,00 zł
Wykrywanie obecności mutacji 35delG, 310DEL14, IVS1+1g>A oraz mutacji rzadkich w częsci kodującej genu GJB2 - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 564,00 zł
Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH) (K31) - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Glikol etylenowy (P27) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 253,00 zł
Glukagon (L41) - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 161,00 zł
Glukoza w płynie (L43) - PJC - PJC 12,00 zł
Glukoza w PMR (L43) - PMR - PMR 12,00 zł
Glutation - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 345,00 zł
P/c przeciw gangliozydowe GM-1 - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 621,00 zł
Grypa A - p/c IgG (F75) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Grypa A - p/c IgM (F76) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Grypa B - p/c IgG (F80) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Grypa B - p/c IgM (F81) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Grypa A - p/c  IgA (F79) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Grypa A/B szybki test - test immunochromatograficzny - Wymaz z gardła - Wymaz z gardła 92,00 zł
Grypa B IgA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Trawy wczesne: G3 kupkówka pospolita, G4 kostrzewa łąkowa, G5 życica trwała, G6 tymotka łąkowa, G8 wiechlina łąkowa - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Mieszanka pyłków traw: G3 kupkówka pospolita, G4 kostrzewa łąkowa, G5 życica trwała, G8 wiechlina łąkowa - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Trawy późne: G1 tomka wonna, G5 życica trwała, G7 trzcina pospolita, G12 pyłki żyta, G13 kosówka wełnista - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Kurz domowy (H-1) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Haloperidol - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Haloperidol - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
P/c przeciw Hantawirusom IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 138,00 zł
P/c przeciw Hantawirusom IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
Haptoglobina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
HARMONY Test. Nieinwazyjne badanie prenatalne. Wariant podstawowy (trisomie: 13,18 i 21) - Krew pobrana od matki - Krew pobrana od matki 2 921,00 zł
HARMONY Test. Nieinwazyjne badanie prenatalne. Wariant z badaniem płci dziecka - Krew pobrana od matki - Krew pobrana od matki 3 093,00 zł
HARMONY Test. Nieinwazyjne badanie prenatalne. Wariant z badaniem płci dziecka i zaburzeń w ilości chromosomów płci - Krew pobrana od matki - Krew pobrana od matki 3 266,00 zł
HAV-RNA -jakościowo (Wykrywanie RNA wirusa metodą Real Time-RCR) - Kał - Kał 437,00 zł
Dehydrogenaza beta-hydroksymaślanowa - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 35,00 zł
HBe - antygen HBe (WZW typu B) (V35) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Krwinki płodowe (HbF+) ilościowo w patologii ciąży w niedokrwiostościach (cytometrią przepływową) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 702,00 zł
HBV-DNA -jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR) - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 207,00 zł
HBV- oporność na entekawir+ lamiwudynę+ adefowir+ telbiwudynę+ tenofowir (Wykrywanie mutacji warunkujących oporność wirusa HBV) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 897,00 zł
HBV -genotypowanie (Oznaczanie genotypu wirusa HBV (hybrydyzacja)) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 610,00 zł
HBV- oporność na lamiwudynę - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 610,00 zł
HBV-DNA -ilościowo (Oznaczanie DNA metodą Real Time - PCR) - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 345,00 zł
Gonadotropina kosmówkowa ( HCG) w surowicy - Total (L47) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 52,00 zł
HCV- genotypowanie (Oznaczanie genotypu wirusa HCV (hybrydyzacja) - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 345,00 zł
HCV-RNA -jakościowo (Wykrywanie RNA wirusa HCV metodą Real Time-PCR) - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 230,00 zł
HCV Q80K -polimorfizm NS3 (Wykrywanie polimorfizmu) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 518,00 zł
HCV – p/c przeciw HCV test potwierdzenia metodą RecomLine (WZW typu C) (V53) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 276,00 zł
HCV-RNA -ilościowo (Oznaczenie RNA metodą Real Time - PCR) - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 345,00 zł
Haemophilus influenzae - jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time - PCR) - PMR - PMR 218,00 zł
Hemineuryna - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
Hemoglobina płodowa (F) - Krew tętnicza (heparyna) - Krew tętnicza (heparyna) 161,00 zł
P/c przeciw kompleksowi heparyna-PF4 1 541,00 zł
Panel Herpeswirusy. Wykrywanie obecności DNA wirusów: EBV/CMV/HHV6/HSV1/HSV2 metodą Real Time-PCR. - PMR - PMR 518,00 zł
P/c przeciw HEV IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 173,00 zł
P/c przeciw HEV IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
HEV-RNA -jakościowo (WZW typu E, Wykrywanie RNA wirusa HEV metodą Real Time-PCR) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 587,00 zł
Hemochromatoza – wykrywanie mutacji w genie HFE - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 816,00 zł
Rtęć we krwi (P89) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 161,00 zł
Rtęć w moczu (P89) - Mocz - Mocz 161,00 zł
HGV Wirus zapalenia wątroby typu G RNA - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 1 093,00 zł
HHV-6-DNA -jakościowo (Wykrywanie DNA wirusa metodą Real Time-PCR) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 218,00 zł
HHV-6-DNA -ilościowo (Oznaczanie DNA wirusa metodą Real Time-PCR) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 334,00 zł
HSV -Herpeswirus człowieka typu 8 (Wykrywanie DNA met. PCR) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 518,00 zł
Histamina w kale - Kał - Kał 483,00 zł
Histamina w moczu - Mocz - Mocz 518,00 zł
HIV-RNA -jakościowo weryfikacja met.PCR - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 621,00 zł
HIV - wirus HIV test potwierdzenia met. Western Blott (F90) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 414,00 zł
HIV-RNA -ilościowo poziom wiremii (Oznaczenie RNA metodą PCR) - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 621,00 zł
HLC  Antygen HLA –  ABC (klasa I) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 1 713,00 zł
HLG Antygen HLA – AB DR (klasy I + II) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 1 713,00 zł
HLA-B*27  (Wykrywanie obecności genu metodą Real Time PCR) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 357,00 zł
HLA-Cw6 badanie genetyczne w diagnostyce łuszczycy - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 357,00 zł
HLA-DQ2/DQ8 badanie genetyczne w diagnostyce celiakii (glutenozależna choroba trzewna) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 564,00 zł
HLY Antygeny HLA – DQB (klasa II) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 770,00 zł
HLX Antygeny HLA – DRB (klasa II) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 770,00 zł
Odczyn precypitacyjny w chorobie "hodowców ptaków" - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Holo-transkobalamina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
Panel hormony KOBIECE ŚLINA podstwowy - Ślina - Ślina 299,00 zł
Panel hormony KOBIECE ŚLINA rozszerzony - Ślina - Ślina 541,00 zł
Panel hormony MĘSKIE ŚLINA podstawowy - Ślina - Ślina 299,00 zł
Panel hormony MĘSKIE ŚLINA rozszerzony - Ślina - Ślina 414,00 zł
HPA-1a antygen, obecność - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 184,00 zł
Hemopirollaktam (HPL) w moczu - Mocz - Mocz 173,00 zł
HSV p/c IgG płynie mózgowo rdzeniowym (F64) - PMR - PMR 115,00 zł
HSV p/c IgM w płynie mózgowo rdzeniowym - PMR - PMR 150,00 zł
HSV- jakościowo (Wykrywanie DNA oraz różnicowanie typów I i II wirusa metodą Real Time-PCR) - PMR - PMR 265,00 zł
Białko h-TAU w PMR - PMR - PMR 207,00 zł
P/c przeciwko Wirusowi HTLV-I/II - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 150,00 zł
P/c przeciw wirusowi Hantaan (HTNV) IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 138,00 zł
Mieszanka kurzu domowego: H2 Holister (kurz domowy), D1 roztocze kurzu domowego, D2 roztocze mączne, I6 karaluch - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Mieszanka alergeny domowe 4 (HX4) (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Hydroksyzyna - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
Jad pszczoły (I1) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Fosfolipaza A(I11) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
RApi m 1 Pszczoła miodna, Fosfolipaza A2 (I-208) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RVesa v 5  Osa pospolita (I-209) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RPol d 5  (I-210) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RVes v 1  Osa pospolita , Fosfolipaza A1 (I-211) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Jad osy (I3) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Giez koński (I-4) – IgE swoiste - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Karaluch - prusak (I6) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Mrówka (I70) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Jad komara (I71) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Chironomus Thummi (I73) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Jad szerszenia (I75) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) (N87) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
P/c przeciw insulinowe (IAA) (N87) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 150,00 zł
Ibuprofen - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
C - telopeptyd i kolagenu - ICTP - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Immunoglobulina IgA podklasy IgA1 i IgA2 - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 218,00 zł
Wydzielnicza sIgA w kale - Kał - Kał 150,00 zł
Immunoglobulina IgD w surowicy - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
IGFBP-3 - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 195,00 zł
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 (L93) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 150,00 zł
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2 (L93) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 150,00 zł
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3 (L93) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 150,00 zł
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 (L93) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 150,00 zł
IL - 1 (surowica) - cytokina prozapalna (M01) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 414,00 zł
IL28B- Interleukina 28B - wykrywanie obecności polimorfizmu rs12979860 genu Interleukiny 28B (IL28B) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 414,00 zł
IL28B- Interleukina 28B - wykrywanie obecności polimorfizmów rs12979860 oraz rs8099917 genu Interleukiny 28B (IL28B.) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 552,00 zł
Rozpuszczalny receptor interleukiny 2 - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 195,00 zł
IL - 6 (surowica) - cytokina prozapalna (M05) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Imipramina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Imipramina - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 103,00 zł
Inhibina B - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 311,00 zł
Inhibitor C1 esterazy (L96) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Inhibitor czynnika IX (G69) - Osocze na cytrynian - Osocze na cytrynian 793,00 zł
Oznaczenie miana inhibitora czynnika VIII - Osocze na cytrynian - Osocze na cytrynian 656,00 zł
IMMUNOCAP ISAC panel alergenów rekombinowanych (112 komponentów z 51 alergenów) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 2 162,00 zł
Monitorowanie terapii lekami: immunosupresanty-1, HPLC/PDA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Monitorowanie terapii lekami: immunosupresanty-2, LC-MS/MS - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 391,00 zł
JC wirus-DNA -ilościowo (Oznaczanie DNA wirusa metodą Real Time-PCR) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 218,00 zł
JC wirus-DNA -jakościowo (Wykrywanie DNA wirusa metodą Real Time-PCR) - PMR - PMR 334,00 zł
Jad kiełbasiany - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 368,00 zł
P/c przeciw JO - 1 - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Jod w moczu (M07) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 311,00 zł
Jod w surowicy (M07) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 311,00 zł
NCar p 1 Papaja (K-201 ) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
NAna c 2  Ananas (K-202 ) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Maxatase Bacillus licheniformis (K-204 ) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Alkalase Bacillus spp. (K-205) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Savinase Bacillus spp (K-206 ) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
NGal d 4 Lizozym (K-208 ) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
NSus s   (K-213) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RHev b 1 Lateks (K-215) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RHev b 3 Lateks (K-217) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RHev b 5 Lateks (K-218 ) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RHev b 6.01 Lateks (K-219 ) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RHev b 6.02 Lateks (K-220 ) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RHev b 9 Lateks (K-222 ) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RHev b 11 Lateks (K-224 ) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Fikus (K81) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Latex (K82) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
NAsp o 21 Alfa- amylaza (K-87) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Kalcytonina (M11) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
Kamień moczowy -  analiza składu - materiał inny - materiał inny 57,00 zł
Kamień żółciowy - analiza składu - materiał inny - materiał inny 115,00 zł
Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu (M83) - Mocz - Mocz 311,00 zł
Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy (M83) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 311,00 zł
Karbamazepina (T33) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Karbamazepina met. HPLC - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Karbamazepina w moczu - Mocz - Mocz 115,00 zł
Kariotyp -  Badanie cytogenetyczne (kariotyp) limfocytów krwi obwodowej - Krew heparynowa - Krew heparynowa 943,00 zł
Karnityna w surowicy - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Katecholaminy w osoczu (adrenalina, noradrenalina) (M15) - Krew żylna, osocze (cytrynian) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 265,00 zł
Katecholaminy w DZM (M15) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 299,00 zł
Potas w moczu ze zbiórki dobowej (N45) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 12,00 zł
Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty Borrelia burgdorferi IgG met. immunoblot - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 288,00 zł
Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty Borrelia burgdorferi IgM met. immunoblot - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 288,00 zł
Klobazam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Klomipramina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Klomipramina  w moczu (T35) - Mocz - Mocz 184,00 zł
Klonazepam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Klozapina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Kodeina - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
Kofeina - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
Kokaina  - test narkotyczny w moczu (P45) - Mocz - Mocz 46,00 zł
Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej (M27) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 126,00 zł
Koenzym Q10 - Materiały: surowica, krew EDTA - Materiały: surowica, krew EDTA 195,00 zł
Kortyzol – profil dzienny w ślinie (5 pomiarów) - Ślina - Ślina 610,00 zł
Kortyzol – profil poranny w ślinie (5 pomiarów) - Ślina - Ślina 448,00 zł
Kortyzol w moczu ze zbiórki dobowej (M31) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 35,00 zł
Kortyzol w moczu (M31) - Mocz - Mocz 35,00 zł
Kortyzol w ślinie (M31) - Ślina - Ślina 92,00 zł
Koci pazur - p/c IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Koci pazur - p/c IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Bartonella henselae (Koci pazur) - metodą Real Time-PCR - PMR - PMR 1 369,00 zł
Kotynina w moczu - jakościowo - Mocz - Mocz 195,00 zł
KRAS Analiza sekwencji eksonu 2 genu KRAS w kierunku obecności mutacji w kodonie 12 i 13 genu pod kątem terapii ceelowanej - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 931,00 zł
Bordetella pertussis-DNA -jakościowo (Wykrywanie DNA Bordetella pertusis (krztusiec) met. PCR) - Wymaz z nosa - Wymaz z nosa 311,00 zł
Krztusiec - p/c IgA (Bordetella pertussis) (S05) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Kwetiapina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Kwas hipurowy w moczu - Mocz - Mocz 207,00 zł
Kwas hydroksymasłowy (M49) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 81,00 zł
Kwas mlekowy (N11) - Osocze na fluorek - Osocze na fluorek 23,00 zł
Kwas metylomalonowy - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 379,00 zł
Kwas mykofenolowy - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 265,00 zł
Profil kwasów organicznych metodą GC/MS - Mocz - Mocz 265,00 zł
Kwas ritalinowy - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe w kale - Kał - Kał 195,00 zł
Kwas trójchlorooctowy w moczu (R03) - Mocz - Mocz 207,00 zł
Kwasy żółciowe  w kale - Kał - Kał 126,00 zł
Kwasy Żółciowe (M53) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgG (F84) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgM (F85) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
KZM (Wykrywanie wirusa metodą PCR w PMR) - PMR - PMR 1 472,00 zł
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgG w PMR (F84) - Płyn mózgowo-rdzeniowy, Surowica - Płyn mózgowo-rdzeniowy, Surowica 218,00 zł
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgM w PMR (F85) - Płyn mózgowo-rdzeniowy, Surowica - Płyn mózgowo-rdzeniowy, Surowica 218,00 zł
Krążący antykoagulant tocznia - LA - Krew żylna, osocze (cytrynian) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 150,00 zł
Lakozamid - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu (M85) - Mocz - Mocz 311,00 zł
Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy (M85) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 311,00 zł
Giardia lamblia  (Wykrywanie DNA metodą Real Time -PCR) - Kał - Kał 656,00 zł
Lamitrin - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
Lamotrygina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Pakiet LBC-CHT: Cytologia płynna LBC + oraz wykrywanie Chlamydia trachomatis metodą Real Time-PCR - Wymaz - Wymaz 207,00 zł
Pakiet LBCHPCH: Cytologia płynna LBC, wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis oraz wykrywanie DNA 14 wysookonkogennych typów wirusa HPV (HPV-HR) metodą Real Time-PCR - Wymaz - Wymaz 357,00 zł
Pakiet LBC-HPV: Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa HPV met. Real Time-PCR (HPV-HR) - Wymaz - Wymaz 241,00 zł
Pakiet LBC-MCU: Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma sp. metodą Real Time-PCR - Wymaz - Wymaz 345,00 zł
P/c przeciw LC-1 - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 230,00 zł
Wykrywanie obecności polimorfizmu - 13910C>T w genie LCT - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 460,00 zł
Legionella - antygen w moczu - Mocz - Mocz 161,00 zł
Legionella - p/c IgA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 299,00 zł
Legionella - p/c IgG (U16) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 299,00 zł
Legionella - p/c IgM (U17) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 299,00 zł
Legionella pneumophila-DNA - (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR) - Plwocina - Plwocina 311,00 zł
Leischmania donovani (Wykrywanie DNA) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 656,00 zł
P/c przeciw Leishmania donovani - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 230,00 zł
Skryning leków - Mocz - Mocz 471,00 zł
Komórki LE test lateksowy - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Leptospiroza - p/c IgG (U24) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
Leptospiroza - p/c IgM (U25) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 230,00 zł
Leptyna (M62) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 345,00 zł
Ultraczułe badanie leukocytów - FLAER/CD24 granulocyty - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 736,00 zł
Ultraczułe badanie leukocytów - FLAER/CD14 monocyty - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 725,00 zł
Lewetyracetam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Lewomepromazyna - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Leiden - Wykrywanie obecności mutacji typu Leiden c. 1691G>A w genie czynnika V krzepnięcia krwi (gen F5) metodą Real Time-PCR - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 276,00 zł
Pakiet: Leiden+Protrombina - Wykrywanie obecności mutacji typu Leiden c. 1691G>A w genie czynnika V krzepnięcia krwi (gen F5) oraz obecności  mutacji c. 20210G>A w genie protrombiny metodą Real Time-PCR - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 368,00 zł
Laktoferyna - Kał - Kał 299,00 zł
Lidokaina - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
Listeria monocytogenes (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR) - PMR - PMR 230,00 zł
Listerioza (U26) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 150,00 zł
Lit (M73) - Krew żylna, surowica 35,00 zł
P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Lorazepam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Lormetazepam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Lipoproteina a - Lp(a) (M69) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Fosfolipaza A2 związana z lipoproteiną - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 425,00 zł
Wykrywanie obecności mutacji R952 w genie LRP8 oraz wariantu CYP1A2*1F - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 610,00 zł
LSD - test narkotyczny - Mocz - Mocz 57,00 zł
Penicilium notatum (M1) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Cladosporium fulvum (M17) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Cladosporium herbarum (M2) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
RAsp f 1 Aspergillus fumigatus (M-218) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RAsp f 2 Aspergillus fumigatus (M-219 ) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RAsp f 3 Aspergillus fumigatus (M-220) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RAsp f 4 Aspergillus fumigatus (M-221 ) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RAsp f 6 Aspergillus fumigatus (M-222) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RAlt a 1 Alternaria alternata (M-229) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Marker M2-PK - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 448,00 zł
Marker M2-PK w kale - Kał - Kał 448,00 zł
Aspergillus fumigatus (M3) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Cladosporium cladosporides (M32) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Candida albicans (M5) – IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Alternaria alternata (M6) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Helminthosporium halodes (M8) -  IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Staphylococcus Enterotoksyna A (M-80) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Staphylococcus Enterotoksyna B (M-81) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Izoenzymy kinazy kreatynowej MAKRO-CK - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 218,00 zł
Malaria - rozmaz grubej kropli (X23) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 138,00 zł
Malaria IOB serologia - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 195,00 zł
Maprotylina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Pakiet MCU-HPV: Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma sp. oraz wykrywanie DNA wirusa HPV - Wymaz - Wymaz 425,00 zł
Pakiet MCU-HSV: Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma sp. oraz wykrywanie DNA wirusa HSV typ I i II - Wymaz - Wymaz 414,00 zł
Pakiet MCU-MLX: Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma hominis/ Mycoplasma genitalium/ Ureaplasma sp. metodą Multipleks Real Time-PCR - Wymaz z szyjki macicy - Wymaz z szyjki macicy 265,00 zł
Medazepam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Melatonina - profil dzienny w ślinie - Ślina - Ślina 954,00 zł
Panel: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Heamophilus influenzae ( Wykrywanie materiału genetycznego  metodą Real Time-PCR) - PMR - PMR 265,00 zł
Panel neurologiczny: CMV, EBV, HSV1, HSV2, HHV6, HHV7, VZV, enterowirus, adenowirus, parechowirus, parwowirus B19 (Wykrywanie materiału genetycznego wirusów metodą Real Time-PCR) - PMR - PMR 782,00 zł
Metabolity metadonu, LC-MS/MS - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 218,00 zł
Alkohol metylowy (P65) - Krew heparynowa - Krew heparynowa 195,00 zł
Metanefryna w DZM - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 230,00 zł
Methadon (P57) - Mocz - Mocz 81,00 zł
Metoksykatecholaminy w osoczu (metanefryna, normetanefryna). - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 126,00 zł
Pakiet metabolitów wit. B - Mocz - Mocz 483,00 zł
Metylofenidat - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
P/c przeciw titinie, MGT-30 - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 288,00 zł
P/c przeciw MI-2 - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 276,00 zł
Mianseryna - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Mianseryna - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
Midazolam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Mielogram szpiku kostnego (C51) - Szpik - Szpik 103,00 zł
Mikroalbuminuria - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 35,00 zł
Panel Mikroelementów HiTech 4 - Materiały: surowica, krew EDTA, krew hep., mocz - Materiały: surowica, krew EDTA, krew hep., mocz 805,00 zł
Panel Mikroelementów HiTech 1 - Materiały: krew EDTA, krew heparynowa - Materiały: krew EDTA, krew heparynowa 564,00 zł
Panel Mikroelementów HiTech 2 - Materiały: surowica stabilizowana, surowica, krew EDTA) - Materiały: surowica stabilizowana, surowica, krew EDTA) 759,00 zł
Panel Mikroelementów HiTech 3 - Materiały: surowica, krew EDTA, krew neparynowa - Materiały: surowica, krew EDTA, krew neparynowa 587,00 zł
Mioglobina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Mirtazapina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Metoksykatecholaminy w DZM (M99) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 207,00 zł
Mangan we krwi (M93) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 161,00 zł
Mangan w moczu (M93) - Mocz - Mocz 161,00 zł
Molibden we krwi (N15) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 241,00 zł
EBV - wirus Epsteina Barr - test lateksowy (mononukleoza) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 23,00 zł
Makroprolaktyna (N59) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 173,00 zł
Metapneumowirus- jakościowo (Wykrywanie RNA metodą Real Time - PCR) - Wymaz - Wymaz 218,00 zł
Metylowana septyna 9 DNA - Krew-cytrynian-fosforan-dekstroza-adenina - Krew-cytrynian-fosforan-dekstroza-adenina 1 000,00 zł
MTHFR - Wykrywanie mutacji w genie reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (gen MTHFR) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 276,00 zł
MTHFR - Wykrywanie obecności polimorfizmu c.677C>T oraz c.1298A>C w genie reduktazy metylenotetra-hydrofolianowej  (MTHFR) metodą Real Time PCR - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 402,00 zł
Mukopolisacharydy w moczu - Mocz - Mocz 207,00 zł
CFTR - Mukowiscydoza. Badanie wybranych mutacji genu CFTR (ponad 200 możliwych mutacji w tym 9 najczęściej występujących w populacji polskiej - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 747,00 zł
P/c przeciwko swoistej kinazie tyrozyny (MuSK) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 299,00 zł
Kwas homowanilinowy w DZM (M43) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 230,00 zł
Mieszanka pleśni: M1 Penicillum notatum, M2 Cladosporium herbarum, M3 Aspergillus fumigatus, M6 Alternaria alternata - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Mieszanka pleśni: M1 Penicillum notatum, M2 Cladosporium herbarum, M3 Aspergillus fumigatus, M5 Candida albicans, M6 Alternaria alternata, M8 Helminthosporium halodes - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Mycoplazma pneumoniae p/c IgA (U39) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 81,00 zł
Mycoplasma hominis- jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time - PCR) - Wymaz - Wymaz 184,00 zł
Mycoplazma pneumoniae - p/c IgG (U41) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Mycoplazma pneumoniae - p/c IgM (U43) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Nagalaza - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 679,00 zł
Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP) - Mocz - Mocz 57,00 zł
Przeciwciała przeciw natywnemu DNA (nDNA) met. IIF (Crithidia luciliae). - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Neisseria meningitidis - jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time - PCR) - PMR - PMR 218,00 zł
Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP, MDMA, BARB, METHA) met. EMIT - Mocz - Mocz 207,00 zł
Neopteryna (N19) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
Neopteryna w moczu (N19) - Mocz - Mocz 161,00 zł
NGAL - lipokalina związana z żelatynazą neutrofili - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 230,00 zł
Neisseria gonorrhoeae- jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR) - Wymaz - Wymaz 230,00 zł
Nikiel we krwi (P69) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 161,00 zł
Test nietolerancji fruktozy - Probówki z CO2 ( pobrane od 0 min do 180 min) - Probówki z CO2 ( pobrane od 0 min do 180 min) 173,00 zł
Test nietolerancji laktozy - Probówki z CO2 ( pobrane od 0 min do 180 min) - Probówki z CO2 ( pobrane od 0 min do 180 min) 173,00 zł
Test nietolerancji sorbitolu - Probówki z CO2 ( pobrane od 0 min do 180 min) - Probówki z CO2 ( pobrane od 0 min do 180 min) 173,00 zł
Nikiel w moczu (P69) - Mocz - Mocz 161,00 zł
Nitrazepam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Monitorowanie terapii lekami: antypsychotyki (neuroleptyki)-1, LC-MS/MS - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 471,00 zł
Monitorowanie terapii lekami: antypsychotyki (neuroleptyki)-2, LC-MS/MS - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 391,00 zł
Białko NMP w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
Noradrenalina (N21) - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 184,00 zł
Noradrenalina w DZM (N21) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 150,00 zł
Pakiet: Clostridium difficile/Norovirus G1 i G2 (Wykrywanie materiału genetycznego metodą Real Time-PCR) - Kał - Kał 241,00 zł
Nordiazepam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Nordoksepina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Norklobazam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Norklomipramina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Norklozapina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Normetanefryna w DZM - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 195,00 zł
Noremetasuksymid - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Badanie w kierunku norowirusa - Kał - Kał 184,00 zł
Norowirus- jakościowo (Wykrywanie RNA metodą Real Time -PCR) - Kał - Kał 218,00 zł
Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) (T47) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 150,00 zł
Nortryptylina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
NSE (enolaza swoista dla neuronów) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 230,00 zł
NT-proBNP (N-terminalny propept. natriuret. t.B) (N24) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 218,00 zł
Bawełna (O1) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
MUXF3 CCD Bromelaina (O-214) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
P/c przeciw wirusowi odry IgM i IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 414,00 zł
Przeciwciała przeciw wirusowi odry (Measles Virus) IgG (F96) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 241,00 zł
Przeciwciała przeciw wirusowi odry (Measles Virus) IgM (F97) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 230,00 zł
P/c przeciw wirusowi odry IgG w PMR - PMR - PMR 241,00 zł
MeV-RNA (Wirus Odry) (Wykrywanie RNA wirusa metodą Real Time- PCR) - Wymaz - Wymaz 828,00 zł
10-OH-Karbazepina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
9-OH-Rysperydon - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Oksazepam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Oskarbazepina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Olanzapina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Omega 3 - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 241,00 zł
Opiaty w moczu test półilościowy - Mocz - Mocz 46,00 zł
Opiaty i opioidy, LC-MS/MS - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 471,00 zł
ORGANIX NEURO Kompleksowy test neuroorganiczny - Mocz - Mocz 862,00 zł
Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid) (N26) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Osmolalność w surowicy (N25) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 23,00 zł
Osmolalność moczu (N25) - Mocz - Mocz 23,00 zł
Osteokalcyna (N27) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
Glista ludzka (P1) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Oznaczanie białka 14-3-3 w PMR - PMR - PMR 345,00 zł
Monitorowanie terapii lekami: leki przeciwpadaczkowe-1, HPLC/PDA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 391,00 zł
Monitorowanie terapii lekami: leki przeciwpadaczkowe-2, LC-MS/MS - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 471,00 zł
Monitorowanie terapii lekami: leki przeciwpadaczkowe-3, LC-MS/MS - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 471,00 zł
Monitorowanie terapii lekami: leki przeciwpadaczkowe-4, LC-MS/MS - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 311,00 zł
Paragrypa typ 1-3 - p/c IgA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Paragrypa - p/c IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 173,00 zł
Paragrypa - p/c IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 173,00 zł
Wykrywanie mutacji R408W,R128Q,c.1315+1G>A, c.1066-11G>A oraz innych mutacji w eksonach 5 i 12 genu PAH - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 679,00 zł
P/c przeciw mieloperoksydazie (p-ANCA, MPO) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
PAPP-A (Ciażowe osoczowe białko A) (I84) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 138,00 zł
Paracetamol w surowicy (P75) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 150,00 zł
Paragrypa - p/c IgM i IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 173,00 zł
Paroksetyna - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Parwowirusa B19 -jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR) - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 276,00 zł
Parechowirus (Wykrywanie RNA metodą Real Time PCR) - Wymaz - Wymaz 218,00 zł
Ołów we krwi (P71) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 92,00 zł
PROGENSA PCA3 (PCA3 score) - Mocz po DRE - Mocz po DRE 2 944,00 zł
P/c przeciw receptorowi acetylocholiny - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
P/c przeciw metaloproteinazie ADAMTS-13 - Krew żylna, osocze (cytrynian) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 644,00 zł
Adenowirus - p/c przeciw adenowirusom IGG  w surowicy - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 81,00 zł
Adenowirus - p/c przeciw adenowirusom  IGM w surowicy - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 81,00 zł
Adenowirus - p/c przeciw adenowirusom IGG i IGM w surowicy - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Ameba - p/c met. odczynu hemaglutynacji pośredniej - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
P/c przeciw retikulinie (ARA) (O17) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
P/c przeciw Aspergillus (W09) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 138,00 zł
Bąblowica (Echinococcus multilocularis) - p/c EM2 (X05) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 518,00 zł
Bąblowica (Echinococcus) - p/c IgG met. Western-Blot (X05) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 276,00 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) - p/c met. ELISA (X05) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
P/c przeciw Bartonella sp. (B. henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. clerridgeaie, B. grahami, B. doshiae) w klasie IgG met. ELISA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 633,00 zł
P/c przeciw Camylobacter jejuni i C. coli – IgG, IgA i IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 483,00 zł
P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a (N71) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 150,00 zł
P/c przeciw Entamoeba histolytica w klasie IgG i IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 288,00 zł
P/c przeciw GAD (p/c p. dekarbosylazie kwasu glutaminowego) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 230,00 zł
P/cprzeciw gangliozydowe met. IB (GM1, GD1b, GQ1b) w klasie IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 402,00 zł
P/cprzeciw gangliozydowe met. IB (GM1, GD1b, GQ1b) w klasie IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 402,00 zł
P/c przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
P/c przeciw błonie kom. hepatocytów (LMA) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka (N97) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 23,00 zł
P/c przeciw komórkom jąder Leydiga (IIF) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 230,00 zł
P/c przeciw antygenom łożyska - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 195,00 zł
Malaria – test immunochromatograficzny - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 69,00 zł
P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) (N91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
P/c przeciw Mycoplasma hominis i p/Ureaplasma urealyticum IgG/IgA/IgM (jakościowo) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 391,00 zł
P/c przeciw receptorowi NMDA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 195,00 zł
P/c przeciw naskórkowej międzykomórkowej substancji - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
P/c przeciw oskórkowym grzebieniom nerkowym - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
P/c onkoneuronalne - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 276,00 zł
Fencyklidyna - Mocz - Mocz 57,00 zł
Parwowirus B19 p/c klasy IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
Parwowirus B19 p/c klasy IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
Parwowirus B19  - p/c IgM i IgG (F35) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 241,00 zł
P/c przeciw pemphigus i pemphigoid w klasie IgA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 126,00 zł
P/c przeciw pemphigus i pemphigoid w klasie IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Malaria - p/c IgG + IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 195,00 zł
P/c przeciw komórkom szpiczaka - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 126,00 zł
P/c przeciw plemnikowe - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
P/c przeciwpłytkowe heparyno-zależne - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 1 541,00 zł
P/c przeciw płytkowe (O11) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 138,00 zł
P/c przeciw wirusowi Polio - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 908,00 zł
P/c przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym (N93) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
P/c przeciw komórkom Purkinjego (anty-Tr) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
Chlamydia trachomatis- jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR) - Mocz - Mocz 150,00 zł
P/c przeciw sercowe klasy IgG (N95) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
P/c przeciw rozpuszczalnemu antygen. wątroby (SLA/LP) met. ELISA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
P/c przeciw komórkom ślinianek - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
Prokalcytonina PCT (N58) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
P/c IgG przeciwko TRYPANOSOMA CRUZI ( Świdrowiec amerykański) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 230,00 zł
P/c przeciw wyspom trzustkowym (N99) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
HDV - p/c przeciw HDV (WZW typu D) (V58) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 138,00 zł
Profil cytokin stanu zapalnego  - IL-1beta , IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-alfa - Krew heparynowa - Krew heparynowa 391,00 zł
P/c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
Pallad - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 288,00 zł
Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej (L23) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 12,00 zł
Perazyna - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Metabolizm klopidogrelu - genotypowanie CYP2C19 - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 954,00 zł
Genetyczny panel NOSICIELSTWO - badanie mutacji/polimorfizmów w wybranych genach - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 2 404,00 zł
Genetyczny panel ODŻYWIANIE - badanie mutacji/polimorfizmów w wybranych genach - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 2 070,00 zł
Metabolizm statyn - genotypowanie genu SLCO1B1 - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 954,00 zł
Metabolizm tamoksyfenu - genotypowanie genów biorących udział w metabolizmie tamoksyfenu - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 2 070,00 zł
Genetyczny panel ZAPOBIEGAJ - badanie mutacji/polimorfizmów w wybranych genach - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 2 070,00 zł
Phadiatop met. Uni CAP. (PHAD) (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Fenobarbital (T25) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 138,00 zł
Pojemność antyoksydacyjna ImAnOx - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP) - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 207,00 zł
Pipamperon - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Badanie płynu z jam ciała (A05) - PJC - PJC 69,00 zł
Badanie osadu w płynie z jamy ciała (mikroskopowo) (A05) - PJC - PJC 12,00 zł
P/c przeciwko fosfolipazie A2 - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Plasmodium falciparum-DNA  (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 656,00 zł
Platyna - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Plazminogen (G79) - Osocze na cytrynian - Osocze na cytrynian 184,00 zł
Płuco rolnika - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 311,00 zł
Fosforan nieorganiczny w moczu (L23) - Mocz - Mocz 12,00 zł
Badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego (A03) - PMR - PMR 69,00 zł
Immunoglobulina IgG w PMR (L93) - PMR - PMR 35,00 zł
Immunoglobulina IgM w PMR (L95) - PMR - PMR 57,00 zł
Badanie osadu w PMR (A03) - PMR - PMR 12,00 zł
Panel alergenów pokarmowych III - 10 alergenów metodą Polycheck (L91) (Krew żylna, surowica) - Krew żylna, surowica 173,00 zł
P/c przeciw korze nadnerczy (N63) (N63) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
Panel alergenów atopowych - 30 alergenów metodą Polycheck (L91) (Krew żylna, surowica) - Krew żylna, surowica 288,00 zł
Pneumocystis jiroveci- jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR) - Wymaz - Wymaz 207,00 zł
Pneumocystis jiroveci (carinii) - p/c IgM, IgG met. IIF - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Panel alergenów Insektów - 5 alergenów metodą Polycheck (L91) (Krew żylna, surowica) - Krew żylna, surowica 173,00 zł
Panel alergenów pokarmowych - 20 alergenów metodą Polycheck (L91) (Krew żylna, surowica) - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Panel alergenów wziewnych - 20 alergenów metodą Polycheck (L91) (Krew żylna, surowica) - Krew żylna, surowica 207,00 zł
POLIO - typowanie wirusa - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 610,00 zł
Porfiryny w erytrocytach (N41) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 345,00 zł
Porfiryny metodą ilościową (N41) - Mocz - Mocz 483,00 zł
Porfiryny w osoczu (widmo fluorescencji) - Osocze na heparyne - Osocze na heparyne 138,00 zł
PORON - Badanie  płci poronionego płodu - Materiał histopatologiczny 1 - Materiał histopatologiczny 1 828,00 zł
Elektroforeza białek moczu (I79) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 184,00 zł
Pozostałości trawienia - Kał - Kał 184,00 zł
Panel Neuroprzekaźników podstawowy - Mocz - Mocz 483,00 zł
Produkty peroksydacji lipidów PeroX - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Pramolan (opipramol) - Mocz - Mocz 207,00 zł
Prazepam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Produkcja energii (cykl kwasu cytrynowego) - Mocz - Mocz 587,00 zł
Prealbumina (N47) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
Pregabalina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Paragrypa 1,2,3,4-RNA Parainfluenza- jakościowo (Wykrywanie RNA wirusa metodą Real Time - PCR) - Wymaz - Wymaz 218,00 zł
Panel Neuroprzekaźników rozszerzony - Materiały: ślina, mocz - Materiały: ślina, mocz 1 552,00 zł
Profil steroidowy w moczu metodą GC/MS - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 379,00 zł
Peptyd uwalniający gastrynę pro-GRP - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 448,00 zł
Proinsulina (N57) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 241,00 zł
Prokolagen typu III - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
Prometazyna - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Pakiet PROMHPV: Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma sp, oraz wykrywanie DNA i genotypowanie 37 typów wirusa HPV - Wymaz - Wymaz 437,00 zł
Propafenon - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 265,00 zł
Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram) (I79) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 23,00 zł
Elektroforeza białek płynu mózg.-rdzeń. (I79) - PMR - PMR 379,00 zł
Prymidon - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
P/c przeciwko Schistosoma (Przywra) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Monitorowanie terapii lekami: psychostymulanty LC-MS/MS - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 391,00 zł
Screening substancji psychoaktywnych-1 (57 związków), LC-MS/MS - PJC - PJC 471,00 zł
Screening Substancji psychoaktywnych-2 (60 związków), LC/MS/MS - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 471,00 zł
Skryning narkotyków w moczu - Mocz - Mocz 276,00 zł
P/c przeciw wirusowi Puumala (PUUV) IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 138,00 zł
Pyralgina (metamizol) - Mocz - Mocz 195,00 zł
Pyrylinks - D (K53) - Mocz - Mocz 138,00 zł
P/c przeciw wściekliźnie Rabies - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 311,00 zł
Rapamycyna - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 195,00 zł
Rapamycyna met. LC-MS/MS - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 230,00 zł
Identyfikacja p/c odpornościowych (80) - Organizm 1 - Organizm 1 265,00 zł
Reboksetyna - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Renina w osoczu (O27) - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 173,00 zł
Panel oddechowy: Wykrywanie materiału genetycznego 25 patogenów dróg oddechowych metodą Real Time-PCR (Grypa A, grypa AH1N1, grypa B, rhinowirus, koronawirus NL63, koronawirus 229E, koronawirus OC43, koronawirus HKU, paragrypa 1, paragrypa 2, paragrypa 3, 862,00 zł
Czynnik reumatoidalny RF IgA (K21) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 195,00 zł
Czynnik reumatoidalny RF IgG (K21) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 126,00 zł
Czynnik reumatoidalny RF IgM (K21) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Rhinowirus -jakościowo (Wykrywanie RNA metodą Real Time - PCR) - Wymaz - Wymaz 218,00 zł
Równowaga kwasowo-zasadowa (O29) - krew włośniczkowa - krew włośniczkowa 46,00 zł
Pakiet: Rotawirus/Norowirus/Astrowirus (Wykrywanie materiału genetycznego metodą Real Time-PCR) - Kał - Kał 207,00 zł
Rodanki - badanie ilościowe w krwi - Krew heparynowa - Krew heparynowa 184,00 zł
Rozpuszczalniki organiczne - badanie jakościowe w krwi, - Krew heparynowa - Krew heparynowa 253,00 zł
RSV - p/c IgG (V16) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 230,00 zł
RSV - p/c IgM (V17) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
RSV A/B-RNA (Wykrywanie RNA wirusa metodą Real Time PCR) - Wymaz - Wymaz 218,00 zł
Odwrotna trójjodotyronina (053) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Rubella (różyczka) - awidność p/c IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Rubella (Wykrywanie RNA wirusa metodą Real Time-PCR) - Wymaz - Wymaz 218,00 zł
Rufinamid - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Rysperydon - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Pieprz (S07) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Białko S-100B (I82) - PMR - PMR 161,00 zł
Cynamon (S8) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Serodiagnostyka salmonelozy - odczyn immunoenzymatyczny (ELISA), p/c IgA, IgG i IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 265,00 zł
Salicylany w surowicy (P91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Salicylany w moczu (P91) - Mocz - Mocz 57,00 zł
Test kwasowo-zasadowy według Sandera - Materiały: 5 próbek moczu - Materiały: 5 próbek moczu 207,00 zł
Antymon - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 218,00 zł
Antygen raka płaskonabłonkowego SCC (I59) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 173,00 zł
P/c przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA (screening) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
P/c przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgG (screnning) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
P/c przeciw fibrylarynie Scl-34 - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Selen (O31) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
Selen w moczu (O31) - Mocz - Mocz 161,00 zł
Pakiet: SEPSA noworodkowa (Streptococcus grupy B (S.agalactiae), L. monocytogenes, E.coli, Ch. tachomatis, U. urealitycum/parvum, CMV)- wykrywanie DNA - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 437,00 zł
Serotonina w DZM (O33) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 184,00 zł
Serotonina w surowicy (O33) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
Serotonina w osoczu (O33) - Krew żylna, osocze (cytrynian) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 184,00 zł
Seroxat (paroksetyna) - Mocz - Mocz 195,00 zł
Sertralina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Sertralina - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) (I83) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Krzem - Krew żylna, pełna – neutralna probówka - Krew żylna, pełna – neutralna probówka 311,00 zł
Sinequan (doksepina) - Mocz - Mocz 150,00 zł
S-metylotransferaza Tiopuryny - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 207,00 zł
Cyna - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 150,00 zł
P/c przeciw anty SRP - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 241,00 zł
SSB (La) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 126,00 zł
P/c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA) (N77) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Stres azotowy - cytrulina, kwas metylomalonowy, kwas nitrofenylooctowy - Mocz - Mocz 518,00 zł
Rozpuszczalny receptor transferyny STfR (O28) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
Streptococcus pneumoniae -jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time - PCR) - PMR - PMR 218,00 zł
Antystreptodornaza B - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 81,00 zł
P/c przeciw Strongyloides stercoralis - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 311,00 zł
Styrypentol - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Sulfonamidy - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 103,00 zł
Sulpiryd - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
Sultiam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Świnka - p/c IgG (F94) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 138,00 zł
Świnka - p/c IgM (F93) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Mieszanka przypraw 3 (SX3) (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Szczawiany (O39) - Mocz - Mocz 92,00 zł
Szczawiany w DZM (O39) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 92,00 zł
Klon (T1) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Wierzba (T12) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Topola (T14) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Jesion (T15) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Sosna (T16) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Kryptomeria japońska (T17) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Olcha (T2) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Lipa (T208) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
RBet v1 PR-10 (T215) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RBet v2 Profilin (T216) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RBet v4 (T220) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RBet v2, rBet v4 (T221) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Cyprys(T222) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
ROle e 1 Oliwka (T-224) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RBet v6 (T225) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
NCup a 1 Cyprys (T-226) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
NOle e 7 LTP Oliwka (T-227) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
ROle e 9 Oliwka (T-240) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RPla a 1 Platan klonolistny (T-241) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Całkowita trójjodotyronina (T3) (O51) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 23,00 zł
Brzoza (T3) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Całkowita tyroksyna (T4) (O67) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 23,00 zł
Leszczyna (T4) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Buk (T5) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Dąb (T7) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Tacrolimus  met. LC-MS/MS - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 241,00 zł
Tacrolimus (prograf) (T56) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 184,00 zł
Mycobacterium tuberculosis complex  (diagnostyka gruźlicy) - wykrywanie DNA M. tuberculosis complex - Mocz - Mocz 437,00 zł
Test QuantiFERON-TB - Krew pełna - Krew pełna 276,00 zł
Trójcykliczne antydepresanty  TCA (R05) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 195,00 zł
Monitorowanie terapii lekami: trójcykliczne antydepresanty, HPLC/PDA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 391,00 zł
T-cellspot Candida - Krew heparynowa - Krew heparynowa 552,00 zł
Test ciążowy (L46) - Mocz - Mocz 23,00 zł
ORGANIX GASTRO pośredni test dysbiozy - Mocz - Mocz 494,00 zł
Tellur - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 322,00 zł
Temazepam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Test EMA (cytometryczna analiza zaburzeń w białkach cytoszkieletu erytrocytów we wrodzonych anemiach hemolitycznych - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 598,00 zł
Testosteron wolny (O41) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Badania biochemiczne do testu FMF (PAPP-A, F-BHCG) 218,00 zł
Testosteron profil dzienny w ślinie - Ślina - Ślina 541,00 zł
Tetracyklina - stężenie leku w surowicy - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 265,00 zł
Tetrazepam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Kanabinoidy (THC) (P44) - Mocz - Mocz 35,00 zł
Teofilina (T55) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 115,00 zł
Tiagabina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Tianeptyna - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
Test kompleksowy stanu funkcjonalności jelita - Kał - Kał 1 277,00 zł
Tal - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Tal w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
TNF alfa (surowica)  - cytokina prozapalna (M09) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
Topiramat (Topamax) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 345,00 zł
Toxoplazma gondi - p/c IgA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 230,00 zł
Toxoplazma gondi awidność PAKIET p/c  IgG (X49) (X49) - Krew żylna, surowica 126,00 zł
Toxocara IgG Western Blot - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 425,00 zł
Toxocara canis - IgA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
Toxoplasma gondi -jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 276,00 zł
Toxoplazma gondi p/c IgG w PMR (X41) - Płyn mózgowo-rdzeniowy, Surowica - Płyn mózgowo-rdzeniowy, Surowica 103,00 zł
Toxoplazma gondi p/c IgM w PMR (X41) - PMR - PMR 115,00 zł
Toxoplazmoza – met. Western Blot (IgG, IgM, ocena awidności IgG) – całościowa ocena fazy zakażenia - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 1 058,00 zł
Toxoplazmoza - met. Western Bloot (IgM) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 299,00 zł
TPA - tkankowy antygen polipeptydowy (I55) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
Białko całkowite w płynie z jamy ciała (I77) - PJC - PJC 12,00 zł
Białko w PMR (I77) - PMR - PMR 12,00 zł
TPS - tkankowy swoisty antygen polipeptydowy (I57) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
Tramadol - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
Stopień wysycenia transferyny 402,00 zł
Trazodon - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Treponema palladium (Wykrywanie DNA) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 656,00 zł
Triazolam - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Trichinella spiralis p/c IgG (włośnica) (X53) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Trichomonas vaginalis  (Wykrywanie DNA) - Mocz - Mocz 656,00 zł
Trimipramina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Trombomodulina - Krew żylna, osocze (cytrynian) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 265,00 zł
Troponina T - HS (wysokiej czułości) - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Tryptaza - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 195,00 zł
Czas trombinowy (TT) w osoczu (G25) - Krew żylna, osocze (cytrynian) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 12,00 zł
Serodiagnostyka turalemii - od.aglutynacji probów. (U02) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
Drzewa wczesne: T2 olcha, T4 leszczyna, T8 wiąż, T12 wierzba, T14 topola - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Drzewa późne: T1 klon, T3 brzoza brodawkowata, T5 buk, T7 dąb, T10 orzech - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Ureaplasma parvum/ Ureaplasma urealyticum (Wykrywanie DNA metodą Real Time - PCR, jakościowo) - Mocz - Mocz 184,00 zł
Wanad - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 311,00 zł
Wankomycyna (T61) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Białko wiążace Witaminę D (VDBP) w moczu (L39) - Mocz - Mocz 173,00 zł
Białko wiążace Witaminę D (VDBP) w surowicy (L39) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 173,00 zł
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM (M47) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 138,00 zł
Varicella Zoster - p/c IgG w surowicy (ospa i półpasiec) (V68) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
Varicella Zoster - p/c IgM w surowicy (ospa i półpasiec) (V69) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
Wirus Varicella Zoster p/c IgG w PMR (ospa i półpasiec) (V68) - PMR - PMR 207,00 zł
Wirus Varicella Zoster p/c IgM w PMR (ospa i półpasiec) (V69) - PMR - PMR 207,00 zł
Ambrosia elatior (W1) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Komosa biała (W10) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Nawłoć pospolita (W12) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Parietaria lekarska (W19) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Pokrzywa zwyczajna (W20) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
RPar j 2 LTP Parietaria lekarska (W-211) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
NAmb a 1  Ambrozja bylicolistna (W-230) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
NArt v 1 Bylica pospolita (W-231) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
NSal k 1  Solanka kolczysta (W-232) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
NArt v 3 LTP Bylica pospolita (W-233) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
RPla l 1 Babka lancetowata (W-234) IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Tulipan (W30) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Wrzos (W31) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Bylica pospolita (W6) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Mniszek lekarski  (W8) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Babka lancetowata (W9) - IgE swoiste (L91) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 57,00 zł
Odczyn Waaler-Rose - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 12,00 zł
Wągrzyca (Taenia solium)- p/c met. ELISA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 334,00 zł
Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 230,00 zł
Pyłki kwiatów: W30 tulipan, W35 geranium, W7 margerytka, W8 mniszek lekarski, W12 nawłoć pospolita - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Wenlafaksyna - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Tropheryma whipplei-DNA (Wykrywanie DNA metodą Real Time - PCR) - Kał - Kał 656,00 zł
Odczyn Widala - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 265,00 zł
Wigabatryna - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Czynnik von Willebranda (antygen) (G47) - Krew żylna, osocze (cytrynian) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 253,00 zł
Czynnik von Willebranda (G47) - Krew żylna, osocze (cytrynian) 207,00 zł
Pakiet Witamin met. HPLC – kwas foliowy, wit. B6, wit. B12 - Materiały: surowica, krew EDTA - Materiały: surowica, krew EDTA 345,00 zł
Witamina B1 (Tiamina) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 195,00 zł
Witamina B2 (ryboflawina) - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 207,00 zł
Witamina B6 - Krew żylna, osocze (EDTA) - Krew żylna, osocze (EDTA) 230,00 zł
Witamina D3 (1,25(OH)2D3) (O87) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 230,00 zł
Witamina H (biotyna) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Wolne kwasy tłuszczowe (O92) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 218,00 zł
Wirus zachodniego Nilu - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 725,00 zł
Serologia kiły TPHA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 103,00 zł
Wskaźniki detoksykacji organizmu - Mocz - Mocz 587,00 zł
Wskaźnik kwas mlekowy/kwas pirogronowy - Mocz - Mocz 230,00 zł
Nitrowana tyrozyna - Krew żylna pełna (EDTA) - Krew żylna pełna (EDTA) 230,00 zł
Pyłki ziołowe: W9 babka lancetowata, W10 komosa biała, W11 salsola kali - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Pyłki ziołowe: W6 bylica pospolita, W9 babka lancetowata, W10 komosa biała, W20 pokrzywa zwyczajna - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Pyłki kwiatów: W7 margerytka, W17 aster, W22 chryzantemy, W23 dalia - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Chwasty: W1 ambrosia elatior, W6 bylica pospolita, W7 margerytka, W8 mniszek lekarski, W12 nawłoć pospolita - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 69,00 zł
Yersinia - p/c IgA (U89) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgA – met. Western Blot - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 253,00 zł
Yersinia enterocolitica-DNA (Wykrywanie DNA metodą Real Time - PCR) - Kał - Kał 656,00 zł
P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgG met.ELISA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 161,00 zł
Yersinia - p/c IgG (U87) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgG – met. Western Blot - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 253,00 zł
Yersinia - p/c IgM (U88) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 92,00 zł
Zaleplon - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
P/c przeciw wirusowi Zika (ZIKV) IgG - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 138,00 zł
P/c przeciw wirusowi Zika (ZIKV) IgM - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 184,00 zł
Zika - Wykrywanie RNA wirusa Zika - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 334,00 zł
Cynk w surowicy (K15) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 46,00 zł
Cynk w moczu (K15) - Dobowa zbiórka moczu - Dobowa zbiórka moczu 57,00 zł
Cynk w nasieniu (K15) - Nasienie - Nasienie 92,00 zł
Zolpidem - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Zolpidem (stilnox) - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
Monitorowanie terapii lekami: zonisamid, HPLC/PDA - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 230,00 zł
Zonulina - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 345,00 zł
Zopiklon - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
Zopiklon - badanie jakościowe w moczu - Mocz - Mocz 184,00 zł
Zyprazydon - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 207,00 zł
FoodProfil 22 IgG4 - Krew żylna, surowica 299,00 zł
FoodProfil 22 IgG - Krew żylna, surowica 299,00 zł
Insulina (L97) (Po 1h po 75 g glukozy). - Po 1h po 75 g glukozy 35,00 zł
Insulina (L97) (Po 120 min po 75 g glukozy) - Po 120 min po 75 g glukozy 35,00 zł
Anty-Mullerian hormon (AMH) (Krew żylna, surowica) - Krew żylna, surowica - Krew żylna, surowica 276,00 zł
Coronavirus SARS-CoV-2 p/c IgG COV2IGG - Krew żylna, surowica 173,00 zł
Coronavirus SARS-CoV-2 p/c IgM COV2IGM - Krew żylna, surowica 173,00 zł
Coronavirus SARS-CoV-2 -jakościowo (Wykrywanie RNA wirusa metodą Real Time - PCR) - Wymaz z gardła 575,00 zł
P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG met. Ilościową - Krew żylna, surowica 195,00 zł
Wykrywanie DNA oraz oznaczanie genotypu wirusa HPV - 32 genotypy - wymaz z szyjki macicy 230,00 zł
Panel alergenów - egzema - 10 alergenów metodą Polycheck D. pteronyssinus (d01), Nasórek psa (e02/05), Naskórek kota (e01),białko jaja kurzego(f83), dorsz(f27), soja(f03),kakaof(2), orzech laskowy(f85),orzech ziemny(f95),lateks (f25),CCD (k202) - Krew żyl 230,00 zł
Panel alergenów pokarmowych: jajo kurze - 6 alergenów metodą Polycheck:  Białko jaja (f1), żółtko jaja(f75), Gal d 1 owomukoid(f233 ), Gal d 2 owalbumina(f232), Gal d 3 konalbumina (f323), Gal d 4 Lizozym (k208) - Krew żylna, surowica 241,00 zł
Panel alergenów pokarmowych - Orzech ziemny, 6 alergenów metodą Polycheck: Orzech ziemny,ekstrakt(f13), Ara h 1(f422), Ara h 2(f423), Ara h 3(f424), Ara h 6 (f447), Ara h 8(f352), Ara h 9(f427), CCD. - Krew żylna, surowica 230,00 zł
Panel alergenów pediatrycznych DPA-DX - 14 alergenów metodą Euroimmun - Krew żylna, surowica 299,00 zł
Panel alergenów pediatrycznych -30 alergenów metodą Polycheck - Krew żylna, surowica 253,00 zł
Panel rekombinantów roztoczy 6 alergenów met. Polycheck:  D.pteronyssinus (d1), D.farinae(d2),rDer p 1(d202), rDer p 2(d203), rDer p 10(d205), rDer p 23(d209), CCD. - Krew żylna, surowica 276,00 zł
ALEX Panel 295 Diagnostyka molekularna alergii(bez konsultacji)+IgE całkowite - Krew żylna, surowica 1 600,00 zł
Badanie w kierunku adenowirusów,rotawirusów (F37) (Kał) - Kał - Kał 45,00 zł
Konsultacja nadesłanych preparatów (Materiał histopatologiczny dodatkowy 3) - Materiał histopatologiczny dodatkowy 3 - Materiał histopatologiczny dodatkowy 3 80,00 zł
Glukoza (L43) (Po 1h po 50g glukozy) - Po 1h po 50g glukozy 12,00 zł
Glukoza (L43) (Po 2h po 50g glukozy) - Po 2h po 50g glukozy 12,00 zł
Barwienie immunohistochemiczne (Materiał histopatologiczny 1) - Materiał histopatologiczny 1 - Materiał histopatologiczny 1 70,00 zł
Badanie histopatologiczne (Materiał histopatologiczny dodatkowy 2) - Materiał histopatologiczny dodatkowy 2 - Materiał histopatologiczny dodatkowy 2 80,00 zł
Badanie histopatologiczne (Materiał histopatologiczny dodatkowy 3) - Materiał histopatologiczny dodatkowy 3 - Materiał histopatologiczny dodatkowy 3 60,00 zł
Posiew z dróg moczowo-płciowych - tlenowo (78)  [1/2] (Wymaz z pochwy) - Wymaz z pochwy - Wymaz z pochwy - Wymaz z pochwy 57,00 zł
Posiew w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) (78) - Wymaz z odbytu - Wymaz z odbytu 55,00 zł
Sporal A (78) (Sporal) - Sporal - Sporal 60,00 zł
Posiew z dolnych dróg oddechowych - tlenowo (78) (Plwocina) - Plwocina - Plwocina 57,00 zł
Posiew z dróg moczowo-płciowych - tlenowo (78)  [1/2] (Wymaz z pochwy) - Wymaz z pochwy - Wymaz z pochwy 57,00 zł
Posiew z dróg moczowo-płciowych - tlenowo (78)  [1/2] (Wymaz z szyjki macicy) - Wymaz z szyjki macicy - Wymaz z szyjki macicy 57,00 zł
Posiew z dróg moczowo-płciowych - tlenowo (78)  [1/2] (Wymaz z cewki moczowej) - Wymaz z cewki moczowej - Wymaz z cewki moczowej 57,00 zł
Posiew z dróg moczowo-płciowych - tlenowo (78)  [1/2] (Wymaz z napletka) - Wymaz z napletka - Wymaz z napletka 57,00 zł
Posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony (78) (Wymaz z gardła) - Wymaz z gardła - Wymaz z gardła 57,00 zł
Posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony (78) (Wymaz z migdałka) - Wymaz z migdałka - Wymaz z migdałka 57,00 zł
Posiew wymazu z jamy ustnej - tlenowo (78) [1/2] (Wymaz z jamy ustnej) - Wymaz z jamy ustnej - Wymaz z jamy ustnej 46,00 zł
Posiew wymazu z jamy ustnej - tlenowo (78) [1/2] (Wymaz z języka) - Wymaz z języka - Wymaz z języka 57,00 zł
Posiew ogólny kału (78)  [1/2] (Kał na posiew) - Kał na posiew - Kał na posiew 75,00 zł
Posiew moczu (77) (Mocz na posiew) - Mocz na posiew - Mocz na posiew 46,00 zł
Posiew z nosa rozszerzony (78) (Wymaz z nosa) - Wymaz z nosa - Wymaz z nosa 57,00 zł
Posiew z nosa rozszerzony (78) (Wymaz z nosa - strona lewa) - Wymaz z nosa - strona lewa - Wymaz z nosa - strona lewa 57,00 zł
Posiew z nosa rozszerzony (78) (Wymaz z nosa - strona prawa) - Wymaz z nosa - strona prawa - Wymaz z nosa - strona prawa 57,00 zł
Posiew wymazu z oka - tlenowo (78) (Wymaz z oka) - Wymaz z oka - Wymaz z oka 57,00 zł
Posiew wymazu z oka - tlenowo (78) (Wymaz z worka spojówkowego lewego) - Wymaz z worka spojówkowego lewego - Wymaz z worka spojówkowego lewego 57,00 zł
Posiew wymazu z oka - tlenowo (78) (Wymaz z worka spojówkowego prawego) - Wymaz z worka spojówkowego prawego - Wymaz z worka spojówkowego prawego 57,00 zł
Posiew płynów ustrojowych - tlenowo (78)  [1/2] (Płyn stawowy) - Płyn stawowy - Płyn stawowy 57,00 zł
Posiew wymazu z rany - tlenowo (78) [1/2] (Wymaz z rany) - Wymaz z rany - Wymaz z rany 57,00 zł
Posiew wymazu ze skóry (78) (Wymaz ze skóry) - Wymaz ze skóry - Wymaz ze skóry 57,00 zł
Posiew wymazu ze skóry (78) (Wymaz z pachy) - Wymaz z pachy - Wymaz z pachy 57,00 zł
Posiew wymazu ze skóry (78) (Wymaz z krocza) - Wymaz z krocza - Wymaz z krocza 57,00 zł
Posiew wymazu z ucha - tlenowo (78)  [1/2] (Wymaz z ucha) - Wymaz z ucha - Wymaz z ucha 57,00 zł
Posiew wymazu z ucha - tlenowo (78)  [1/2] (Wymaz z ucha prawego) - Wymaz z ucha prawego - Wymaz z ucha prawego 57,00 zł
Posiew wymazu z ucha - tlenowo (78)  [1/2] (Wymaz z ucha lewego) - Wymaz z ucha lewego - Wymaz z ucha lewego 57,00 zł
Posiew tkanek, wydzielin - tlenowo (78) [1/2] (Mleko kobiece) - Mleko kobiece - Mleko kobiece 57,00 zł
Posiew tkanek, wydzielin - tlenowo (78) [1/2] (Wydz. gruczołu piersiowego) - Wydz. gruczołu piersiowego - Wydz. gruczołu piersiowego 57,00 zł
Posiew ze zmian skórnych - tlenowo (78) (Wymaz ze zmiany skórnej) - Wymaz ze zmiany skórnej - Wymaz ze zmiany skórnej 57,00 zł
Cytologiczne badanie wymazu z szyjki macicy (91.447) (Wymaz z pochwy) - Wymaz z pochwy 0,00 zł
Badanie dopplerowskie 200,00 zł
Badanie histopatologiczne - Materiał histopatologiczny 1 80,00 zł
Badanie holterowskie 200,00 zł
Badanie pola widzenia 120,00 zł
Badanie słuchu 60,00 zł
Badanie urodynamiczne 700,00 zł
Biometria - pomiar soczewki - zaćma 250,00 zł
Biopsja cienkoigłowa - Materiał histopatologiczny 1 500,00 zł
Biopsja gruboigłowa - Materiał histopatologiczny 1 600,00 zł
Demodex - badanie okulistyczne 70,00 zł
Echo kardiografia - Echo serca 200,00 zł
EKG z opisem 60,00 zł
Gastroskopia 500,00 zł
HSG - Histerosalpingografia 400,00 zł
Iniekcja domięśniowa 50,00 zł
Iniekcja dożylna 50,00 zł
Kolonoskopia -dopłata do znieczulenia ogólnego 700,00 zł
Kolposkopia 400,00 zł
KTG - Kardiotokografia 80,00 zł
OCT plamka - tomografia komputerowa oka 200,00 zł
OCT RNFL - tomografia komputerowa oka 200,00 zł
Ostrzykiwanie naczyń krwionośnych 600,00 zł
Rektoskopia 400,00 zł
Spirometria bez próby 100,00 zł
Spirometria z próbą 150,00 zł
USG 3D - trójwymiarowe 400,00 zł
USG innych okolic ciała 200,00 zł
USG jamy brzusznej 200,00 zł
USG narządu ruchu 200,00 zł
USG piersi 200,00 zł
USG tarczycy 200,00 zł
USG bioderek - preluksacja 200,00 zł
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej 500,00 zł
Baxsero 516,00 zł
Cervarix 480,00 zł
Havrix junior 240,00 zł
Hexacima 300,00 zł
HPV Gardasil 660,00 zł
HPV Silgard 420,00 zł
Infanrix hexa 324,00 zł
Infanrix ipv hib 276,00 zł
Menveo 300,00 zł
Neisvac c 240,00 zł
Nimenrix 300,00 zł
Prevenar 13 420,00 zł
Rotarix 480,00 zł
Synflorix 360,00 zł
Varilrix 360,00 zł
FSME Immun Junior 240,00 zł
FSME Immun Adult 240,00 zł
Holter EKG 200,00 zł
Iniekcja podskórna 40,00 zł
Szczepionka Td 150,00 zł
Boostrix 250,00 zł
Encepur Adult 200,00 zł
Encepur K 200,00 zł
Influvac Terra 120,00 zł
Kolonoskopia bez znieczulenia 800,00 zł
Kał - badanie na nosicielstwo (pierwsze oznacz.) - Kał - Kał 180,00 zł
konsultacja lekarska + orzeczenie o zdolności do pracy 150,00 zł
Trzykrotne badanie na nosicielstwo (78) (Kał) 1 - Kał 180,00 zł
konsultacja lekarska + orzeczenie dla kierowcy 200,00 zł
Psychotesty skrócone 180,00 zł
Psychotesty pełne 230,00 zł
konsultacja okulistyczna (medycyna pracy) 150,00 zł
konsultacja neurologiczna (medycyna pracy) 150,00 zł
konsultacja laryngologiczna (medycyna pracy) 150,00 zł
konsultacja ortopedyczna (medycyna pracy) 150,00 zł
Konsultacje specjalistyczne pozostałe 150,00 zł
Próba oziębieniowa 60,00 zł
Badanie okulistyczne w ciemni( reakcja na olśnienie i widzenie zmierzchowe) 60,00 zł
EKG 60,00 zł
Spirometria (medycyna pracy) 90,00 zł
RTG klatki piersiowej 120,00 zł
Badanie słuchu (Audiometr) 60,00 zł
konsultacja lekarska + orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych 150,00 zł
Badanie laryngologiczne wykonywane przez lekarza MP 80,00 zł
Badanie neurologiczne wykonywane przez lekarza MP 80,00 zł
Świadectwo zdrowia pracownika statku żeglugi śródlądowej/marynarza 250,00 zł
Badanie okulistyczne wykonywane przez lekarza MP 80,00 zł
Świadectwo zdrowia pracownika statku żeglugi dalekomorskiej 200,00 zł
Ostrzykiwanie 500,00 zł
Amputacja jądra 2 000,00 zł
Amputacja palca, ręki lub stopy 1 500,00 zł
Gangliony 1 500,00 zł
Korekta blizn, kaszaki, znamiona, tłuszczaki 800,00 zł
Operacja przepukliny z siatką 3 000,00 zł
Operacja wodniaka jądra 2 000,00 zł
Operacja żylaków odbytu - również DG HAL 2 500,00 zł
Przepuklina 3 000,00 zł
Zabieg stulejka 2 000,00 zł
Usunięcie torbieli włosowej w znieczuleniu ogólnym 2 500,00 zł
Usunięcie wyrostka robaczkowego 2 500,00 zł
Usunięcie żylaków z jednej kończyny dolnej 3 000,00 zł
Zmiana nowotworowa z plastyką skóry 1 500,00 zł
Diagnostyczne wyłyżeczkowanie macicy 1 500,00 zł
Histeroskopia 2 000,00 zł
Laparoskopia diagnostyczna 2 500,00 zł
Laparoskopia zabiegowa - usunięcie mięśniaka, torbieli jajnika 3 500,00 zł
Laparotomia - usunięcie mięśniaka, torbieli jajnika, zrostów 3 500,00 zł
Nacięcie gruczołu bartholina 1 500,00 zł
Plastyka pochwy przednia i tylna 3 000,00 zł
Plastyka warg sromowych 2 500,00 zł
Pobranie wyników z szyjki macicy 1 500,00 zł
Usuniecie polipa szyjki macicy 1 500,00 zł
Usunięcie macicy drogą brzuszną 1 000,00 zł
Usunięcie nadżerki - elektrokonizacja 1 500,00 zł
Wyłyżeczkowanie macicy po poronieniu 1 500,00 zł
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej bez kosztów wkładki 1 000,00 zł
Małżowiny nosowe 2 000,00 zł
Operacja przegrody nosa 5 000,00 zł
Operacja zatoki przynosowej 5 000,00 zł
Podcięcie wędzidełka języka 1 500,00 zł
Usunięcie ciała obcego z nosa, ucha lub gardła 1 000,00 zł
Usunięcie migdałków podniebiennych 2 500,00 zł
Usunięcie polipy nosa obustronnie 2 000,00 zł
Usunięcie ślinianki podżuchwowej 3 000,00 zł
Cysta powiek 1 000,00 zł
Gradówka lub inny zabieg w obrębie powiek 1 200,00 zł
Kępki żółte 1 200,00 zł
Korekcja zeza 2 500,00 zł
Plastyka powieki 1 200,00 zł
Płukanie kanalików łzowych 1 000,00 zł
Skrzydlik - usunięcie 1 000,00 zł
Zaćma metodą fako 3 000,00 zł
Usunięcie nezłośliwego guzka sutka w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym 1 200,00 zł
Usunięcie sutka radykalnie 3 000,00 zł
Artroskopia 3 000,00 zł
Haluxy 3 000,00 zł
Łokieć tenisisty 2 500,00 zł
Palce młoteczkowate 2 500,00 zł
Palec trzaskający- zakleszczające zap. pochewek ścięgistych 2 500,00 zł
Przykurcz Dupuytrena 2 500,00 zł
Torbiel galaretowata 2 000,00 zł
Usunięcie materiału zespalającego 1 300,00 zł
Wycięcie torbieli Bakera 2 500,00 zł
Zespół cieśnia nadgarstka 2 500,00 zł
Badanie urodynamiczne 1 000,00 zł
Cystoskopia diagnostyczna 1 000,00 zł
Operacja torbieli najądrza, powrózka nasiennego 2 000,00 zł
TUR-B 2 000,00 zł
Zwężenie cewki moczowej 2 000,00 zł
Żylaki powrózka nasiennego 2 500,00 zł
Zabieg niezstąpienie jąder 3 000,00 zł
Badanie polisomnograficzne 1 500,00 zł
Zabieg ambulatoryjny (na bloku operacyjnym) 1 000,00 zł
Konsultacja ginekologiczna 250,00 zł
Konsultacja chirurga naczyniowego 250,00 zł
Konsultacja chirurg dziecięcego 250,00 zł
Konsultacja chirurgiczna 250,00 zł
Konsultacja dermatologiczna 250,00 zł
Konsultacja dietetyka 200,00 zł
Konsultacja endokrynologiczna 250,00 zł
Konsultacja gastroenterologiczna 250,00 zł
Konsultacja kardiologiczna 250,00 zł
Konsultacja laryngologiczna 250,00 zł
Konsultacja logopedyczna 150,00 zł
Konsultacja nefrologiczna 200,00 zł
Konsultacja neonatologiczna 200,00 zł
Konsultacja neurologiczna 250,00 zł
Konsultacja okulistyczna 250,00 zł
Okulista - Laseroterapia 600,00 zł
Konsultacja chirurga onkolog 250,00 zł
Konsultacja onkologiczna 250,00 zł
Konsultacja ortopedyczna 250,00 zł
Preluksacja - USG stawów biodrowych 200,00 zł
Konsultacja psychologiczna 200,00 zł
Konsultacja psychiatryczna 250,00 zł
Psychiatra - wizyta domowa 250,00 zł
Konsultacja pulmunologiczna 250,00 zł
Testy alergiczne 200,00 zł
Konsultacja reumatologiczna 250,00 zł
Konsultacja lekarz POZ -internista 150,00 zł
Konsultacja lekarz POZ -pediatra 150,00 zł
Lekarz POZ - kwalifikacja do szczepienia+iniekcja 100,00 zł
Konsultacja lekarz POZ-wizyta domowa 200,00 zł
Konsultacja urologiczna 250,00 zł
Wypisanie recepty 70,00 zł
Orzeczenie lek.dla innych potrzeb niż proces leczenia i diagnozowanie choroby 100,00 zł
Chirurg dziecięcy -zabiegi stulejka, wędzidełka 250,00 zł
Chirurg ogólny- nacięcia ropnia 250,00 zł
Chirurg ogólny- usunięcie drutów,grotów,fiksatorów 200,00 zł
Chirurg ogólny- usunięcie paznokcia 250,00 zł
Chirurg ogólny- dostawowe podanie leku 200,00 zł
Chirurg ogólny - założenie gipsu 250,00 zł
Chirurg ogólny-wycięcie kaszaka 250,00 zł
Chirurg ogólny-wycięcie klinowe wrastajacego paznokcia 250,00 zł
Chirurg ogólny-wycięcie zmiany skórnej z badaniem histopatologicznym 250,00 zł
konsultacja alergologiczna 250,00 zł
Konsultacja doc. okulistyki 250,00 zł
Konsultacja profesorska 300,00 zł
Konsultacja psychologiczna grupowa 240,00 zł
Zaświadczenie 100,00 zł
Laseroterapia 300,00 zł
Opinia psychologiczna 150,00 zł
Cefalometryczne 100,00 zł
Czaszka AP + bok 120,00 zł
Densytometria (z kręgosłupa lub kości udowej) 100,00 zł
Dłonie (porównawcze) 160,00 zł
Dłonie AP 120,00 zł
Dłoń AP + bok 120,00 zł
Dłoń AP 100,00 zł
HSG - histerosalpingografia 320,00 zł
Opis zdjęcia RTG 50,00 zł
Jama brzuszna 120,00 zł
Klatka piersiowa  AP 120,00 zł
Klatka piersiowa AP + bok 160,00 zł
Kości piętowe (porównawcze) 160,00 zł
Kość nosowa 100,00 zł
Kość ogonowa AP 100,00 zł
Kość ogonowa AP + bok 120,00 zł
Kość piętowa bok 100,00 zł
Kość ramienna AP 100,00 zł
Kość ramienna AP + bok 140,00 zł
Kość udowa AP + bok 160,00 zł
Kręgosłup (Th, L-S, C) 1 projekcja (AP lub boczne) 120,00 zł
Kręgosłup lędzwiowo - krzyżowy AP + bok + czynnościowe 180,00 zł
Kręgosłup lędzwiowo - krzyżowy, tylko skosy 140,00 zł
Kręgosłup lędźwiowo – krzyżowy AP + bok 140,00 zł
Kręgosłup piersiowy AP + bok 120,00 zł
Kręgosłup szyjny - skośne 140,00 zł
Kręgosłup szyjny AP + bok 120,00 zł
Kręgosłup Th-L-S (scolioza) 1 projekcja 120,00 zł
Kręgosłup Th-L-S (scolioza) 2 projekcje 160,00 zł
Łopatka AP + bok 120,00 zł
Mammografia 170,00 zł
Miednica 120,00 zł
Mostek 1 projekcja 100,00 zł
Mostek 2 projekcje 120,00 zł
Obojczyk 100,00 zł
Oczodoły 100,00 zł
Oczodół AP i boczne 140,00 zł
Osiowe rzepki 100,00 zł
Palec 70,00 zł
Panorama 150,00 zł
Panorama + cefalometryczne 180,00 zł
Podstawa czaszki 100,00 zł
Podudzie AP + bok 120,00 zł
Przedramię AP + bok 120,00 zł
Przedramiona porównawcze AP + bok 160,00 zł
Rzepka (2 projekcje) 120,00 zł
Rzepka (3 projekcje) 140,00 zł
Siodełka tureckiego 100,00 zł
Staw barkowy AP 100,00 zł
Staw barkowy AP + osiowe 120,00 zł
Staw biodrowy + osiowe 140,00 zł
Staw biodrowy AP 120,00 zł
Staw kolanowy AP 100,00 zł
Staw kolanowy AP + bok 120,00 zł
Staw krzyżowo-biodrowe +skosy 160,00 zł
Staw krzyżowo-biodrowe 1 projekcja 120,00 zł
Staw łokciowy AP + bok 120,00 zł
Staw nadgarstkowy 100,00 zł
Staw nadgarstkowy AP + bok 120,00 zł
Staw skokowe porównawcze 140,00 zł
Staw skokowy AP + bok 120,00 zł
Staw skroniowo - żuchwowy (prawy lub lewy) 100,00 zł
Stawy barkowe AP + osiowe 160,00 zł
Stawy barkowe porównawcze 120,00 zł
Stawy biodrowe (porównawcze) 120,00 zł
Stawy biodrowe + osiowe 140,00 zł
Stawy kolanowe (porównawcze) AP +bok 140,00 zł
Stawy skroniowo - żuchwowe porównawcze 100,00 zł
Stopa AP 100,00 zł
Stopa AP + bok 120,00 zł
Stopy (porównawcze) 140,00 zł
Tchawica 100,00 zł
Twarzoczaszka 100,00 zł
Urografia 320,00 zł
Zatoki 100,00 zł
Ząb 50,00 zł
Zdjęcie celowane kręgosłupa (1 lub kilku kręgów) 120,00 zł
Żebra-jedna strona 100,00 zł
Żuchwa AP + bok 100,00 zł
Żuchwa skosy 100,00 zł
MMR jednej piersi 120,00 zł
Kręgosłup zdjęcia czynnościowe 120,00 zł
zdjęcie celowane (jedna projekcja) 100,00 zł
Zdjęcie celowane (dwie projekcje) 120,00 zł
Kręgosłup szyjny AP + bok + czynnościowe 160,00 zł
Lampa sollux 20,00 zł
Diadynamik 20,00 zł
Prądy TENS 20,00 zł
Jonoforeza 20,00 zł
Elektrostymulacja 20,00 zł
Galwanizacja 20,00 zł
Laseroterapia 20,00 zł
Pole magnetyczne 20,00 zł
Terapia ultradźwiękowa 20,00 zł
Krioterapia azotem 30,00 zł
Masaż wirowy 30,00 zł
Elektrostymulacja punktowa 25,00 zł
Wyciąg (szyjny i lędźwiowy) 25,00 zł
Ćwiczenia w UGUL-u 40,00 zł
Masaż limfatyczny 60,00 zł
Masaż suchy 60,00 zł
Ćwiczenia z terapeutą 70,00 zł
Laser wysokoenergetyczny 30,00 zł
Ditermia T-Care 60,00 zł
Badanie lekarskie z oceną stanu uzębienia 100,00 zł
Dewitalizacja 180,00 zł
Dłutowanie 300,00 zł
Ekstrakcja (usunięcie)  zęba- 8 360,00 zł
Ekstrakcja (usunięcie)  zęba stałego 180,00 zł
Ekstrakcja (usunięcie) zatrzymanej ósemki 480,00 zł
Ekstrakcja (usunięcie) zęba mlecznego 180,00 zł
Korona na implancie 1 800,00 zł
Lakierowanie zębów mlecznych 120,00 zł
Lakierowanie zębów stałych 2 łuki 180,00 zł
Lakowanie zębów przedtrzonowych i trzonwych (1 sztuka) 120,00 zł
Lapisowanie zębów mlecznych 60,00 zł
Leczenie endodontyczne-wypełnienie 1 kanału 240,00 zł
Leczenie endodontyczne-wypełnienie 2 kanałów 360,00 zł
Leczenie endodontyczne-wypełnienie 3 kanałów 480,00 zł
Leczenie nadwrażliwości za jeden ząb 60,00 zł
Nacięcie+drenaż ropnia 180,00 zł
Odbudowa kąta zęba siecznego 420,00 zł
Odsłonięcie implantu 240,00 zł
Protetyka - modele diagnostyczne(70) 200,00 zł
Ortodoncja - porada konsultacyjna 200,00 zł
Ortodoncja - wizyta kontrolna z ruchomym aparatem 180,00 zł
Ortodoncja - wizyta kontrolna ze stałym aparatem 250,00 zł
Piaskowanie (usunięcie osadu, przebarwień) 180,00 zł
Pin wzmacniający 60,00 zł
Płukanie kieszonki dziąsłowej 90,00 zł
Protetyka - korona metalowo - ceramiczna (300) 1 200,00 zł
Protetyka - korona pełnoceramiczna (480) 1 800,00 zł
Protetyka - proteza nylonowa (450) 2 000,00 zł
Protetyka - licówka ceramicna (480) 2 400,00 zł
Protetyka - proteza szkieletowa acetalowa (760) 2 200,00 zł
Protetyka - proteza szkieletowa z zębami dentex (720) 1 900,00 zł
Protetyka - proteza szkieletowa na zatrzaski (790) 2 800,00 zł
Protetyka - korona z zatrzaskami (430) 1 500,00 zł
Protetyka - szyna ochronna (265) 570,00 zł
Protetyka - wkład korono-korzeniowy lany (145) 450,00 zł
Protetyka - wkład korono-korzeniowy z włókna szklnego 160,00 zł
Protetyka - wzmocnienie protezy siatką (120 F) 180,00 zł
Trepanacja 200,00 zł
Usunięcie kamienia nazębnego (skaling) całość jamy ustnej 180,00 zł
Usunięcie zmiany ze śluzówki jamy ustnej z badaniem histopatologicznym 180,00 zł
Wszczepienie implantu 2 200,00 zł
Wybielenie zębów w zależności od metody i zalecanych stężeń (180 2x szyna) 1 200,00 zł
Wypełnienie zęba 1-powierzchnia 240,00 zł
Wypełnienie zęba 2-powierzchnie 300,00 zł
Wypełnienie zęba 3-powierzchnie 420,00 zł
Wypełnienie zęba mlecznego 180,00 zł
Założenie opatrunku tymczasowego, leczniczego 180,00 zł
Znieczulenie 50,00 zł
Materiały ortodontyczne 25,00 zł
Wyciski ortodontyczne 150,00 zł
Protetyka - naprawa protezy (60 F) 180,00 zł
Przedstawienie planu leczenia 240,00 zł
Protetyka - wkład koronowy kompozytowy (inlay/onlay/overlay) (190) 500,00 zł
Zdjęcie korony, mostu za 1 punkt 120,00 zł
Osadzenie korony za punkt 180,00 zł
Opracowanie jednego kanału 180,00 zł
Opracowanie zakrzywionego kanału 240,00 zł
Licówka kompozytowa 420,00 zł
Szyna z włókna szklanego 1 cm 180,00 zł
Protetyka - wkład koronowy ceramiczny (inlay/onlay/overlay) (290) 720,00 zł
Protetyka - wkład koronowy (endokorona) (220) 540,00 zł
Protetyka - mikroproteza akrylowa (140) 420,00 zł
Kiretaż zamknięty za 1 ząb 120,00 zł
Opłata za brak współpracy podczas wizyty 60,00 zł
Protetyka - wkład korono-korzeniowy lany składany (195) 500,00 zł
Protetyka - most (za 1 punkt) (260) 1 200,00 zł
Protetyka - most typu Maryland / adhezyjny (380) 900,00 zł
Protetyka - proteza częściowa akrylowa (370) 960,00 zł
Protetyka - proteza całkowita (370) 1 080,00 zł
Protetyka - zęby Ivoclar (75) 150,00 zł
Protetyka - dostawienie zęba / klamry (80) 180,00 zł
Protetyka - podścielenie protezy (150 F) 260,00 zł
Protetyka - korona akrylanowa (115) 360,00 zł
protetyka - proteza całkowita lub częściowa  akrylanowa z zębami DENTEX ( 370 ) 1 000,00 zł
protetyka - proteza całkowita lub częściowa  akrylanowa Ivoclar ( 470 )  1 200,00 zł
protetyka - proteza całkowita lub częściowa  akrylanowa Antaris ( 640 )  1 700,00 zł
protetyka - proteza szkieletowa Ivoclar ( 860 )  2 250,00 zł
protetyka - ząb Ivoclar do protezy nylonowej ( 45 )  80,00 zł
protetyka - naprawa protezy/dostawienie zęba/dostawienie klamry ( 80 ) 200,00 zł
protetyka - naprawa protezy - dodatkowy element ( 10 ) 20,00 zł
protetyka - siatka wzmacniająca podniebienna ( 95 )  200,00 zł
protetyka - podścielenie protezy na gorąco ( 140 ) 250,00 zł
protetyka - proteza szkieletowa pod zasuwy i zatrzaski ( 790 )  2 200,00 zł
protetyka - zatrzask preci-clix P-TI ( 430 )  1 200,00 zł
protetyka - zatrzask preci-clix P-TI ( 430 )  1 400,00 zł
protetyka - zaczep kładkowy PRECI - HORIX ( 490 ) 1 350,00 zł
protetyka - frezowane podparcie ( 90 )  300,00 zł
protetyka - interlock ( 90 )  300,00 zł
protetyka - korona cyrkonowa licowana ceramiką Celtra (550 )  1 500,00 zł
protetyka - korona metalowa ( 170 )  500,00 zł
protetyka - most ceramiczno - metalowy -  kolejny punkt ( x ilość ) 300,00 zł
protetyka - wkład koronowo - korzeniowy lany - metoda pośrednia ( 145 )  400,00 zł
protetyka - wkład koronowo - korzeniowy lany - metoda pośrednia ( 145 )  450,00 zł
protetyka - wkład koronowo - korzeniowy  z włókna szklanego 170,00 zł
protetyka - ząb ćwiekowy ( 430 )  1 200,00 zł
protetyka - szyna nagryzowa jednoszczękowa twarda do bruksizmu 1mm ( 140 ) 400,00 zł
protetyka - szyna nagryzowa  jednoszczękowa twarda do bruksizmu 1.5mm ( 145 ) 430,00 zł
protetyka - szyna nagryzowa obuszczękowa twarda do bruksizmu 3mm ( 210 ) 560,00 zł
protetyka - szyna nagryzowa jednoszczękowa miękka do bruksizmu 1.5mm ( 135 ) 360,00 zł
protetyka - szyna nagryzowa obuszczękowa miękka do bruksizmu 3mm ( 250 )  670,00 zł
protetyka - szyna miękko - twarda ( 220 )  600,00 zł
protetyka - szyna do wybielania zębów ( 115 )  280,00 zł
protetyka - proteza całkowita akrylanowa  Vident ( 320 F)  1 000,00 zł
protetyka - proteza częściowa akrylanowa  9 -13 Vident ( 300 F) 1 000,00 zł
protetyka - proteza częściowa akrylanowa 5 -8 Vident ( 290 F ) 1 000,00 zł
protetyka - proteza częściowa akrylanowa 2 - 4 Vident ( 260 F) 550,00 zł
protetyka - proteza częściowa akrylanowa 1 ząb Vident ( 220 F )  450,00 zł
protetyka - proteza całkowita akrylanowa Ivoclar  ( 400 F)  1 200,00 zł
protetyka - proteza częściowa akrylanowa 9 -13 Ivoclar  ( 370 F) 1 200,00 zł
protetyka - proteza częściowa akrylanowa 5 -8 Ivoclar  ( 340 F ) 1 200,00 zł
protetyka - proteza częściowa akrylanowa 2 - 4 Ivoclar  ( 300 F) 850,00 zł
protetyka - proteza częściowa akrylanowa 1 ząb Ivoclar  ( 260 F )  440,00 zł
protetyka - proteza częściowa  ackron z zębami Vident  ( 640 F ) 2 000,00 zł
protetyka - proteza częściowa acetal z zębami Vident  ( 640 F ) 2 000,00 zł
protetyka - proteza częściowa szkieletowa z zębami Vident   ( 640 F )  1 700,00 zł
protetyka - proteza częściowa  ackron z zębami Ivoclar  ( 690 F ) 2 000,00 zł
protetyka - proteza częściowa acetal z zębami Ivoclar  ( 690 F ) 2 000,00 zł
protetyka - proteza częściowa szkieletowa z zębami Ivoclar  ( 690 F )  2 250,00 zł
protetyka - klamra elastyczna pierwsza ( 130 F ) 220,00 zł
protetyka - klamra elastyczna - kolejny element ( 70 F x ilość ) 120,00 zł
protetyka - łuk ( 120 F) 330,00 zł
protetyka  - akryl bezbarwny ( 80 F ) 150,00 zł
protetyka - naprawa protezy - kolejny element ( 30 F x ilość ) 60,00 zł
protetyka - naprawa protezy  z wyciskiem ( 70 F ) 200,00 zł
protetyka - naprawa protezy z wyciskiem  - kolejny element ( 30 F x ilosć )  60,00 zł
protetyka - dodatkowa łyżka indywidualna ( 30 F ) 50,00 zł
protetyka - nakładka ( 150 F )  400,00 zł
Ekstrakcja (usunięcie)  zęba stałego wielokorzeniowego 240,00 zł
Zdjęcie szwów 100,00 zł
Zmiana opatrunku po zabiegu chirurgicznym 100,00 zł
USG gałki ocznej 200,00 zł
USG oczodołów 200,00 zł
Doppler przetoki dializacyjnej 200,00 zł
USG szyi 200,00 zł
Jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej 0,50 zł
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej  5,00 zł
Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych  2,00 zł
Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym 100,00 zł. za każdą dobę