AMIKA
KONSORCJUM MEDYCZNE SP. Z O.O.
ul. Piastów 16
62-300 Września

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 214.000 euro na

Zakup i dostawę 2 sztuk mammografów cyfrowych wraz z wyposażeniem,

montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu


Okres realizacji zamówienia (dostawy): 8 września 2021 roku.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/amika

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania  znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/amika  w terminie do dnia 17 sierpnia 2021 roku, do godziny 10:45.

 

Otwarcie ofert nastąpi 17 sierpnia 2021 roku o godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.08.2021 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej TED 2021/S 151-399525 w dniu 06.08.2021 roku.